Världens längsta flytbro ritas i Norge

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2015.03.30 
De djupaste och bredaste fjordarna längs kustvägen E39 i Norge ska förses med broar och tunnlar. I projektet ingår en flytbro över Bjørnafjorden som, om den förverkligas, blir den längsta i sitt slag i världen.

Statens Vegvesen planerar för att E39 ska bli helt oberoende av färjor på sträckan mellan Kristiansand och Trondheim. Ny Teknik har tidigare berättat om projektet, som kallas Ferjefri E39.
För en av fjordarna, Bjørnafjorden, pågår konceptstudier hos tre olika konsultgrupper. De arbetar med tre olika lösningar: traditionell flytbro, rörbro och hängbro på flytande element.
– Alla koncept på Bjørnafjorden har sina fördelar och nackdelar. Vi vill inte spekulera i vilken lösning som är mest intressant förrän vi har gjort mer arbete, säger Mathias Eidem, delprojektledare på Statens Vegvesen, till Ny Teknik.
En traditionell flytbro undersöks av arbetsgruppen där Cowi, Aas-Jakobsen och Johs Holt ingår tillsammans med samarbetspartners. Gruppen tittar på två olika koncept för bron.
– Ett alternativ är en rak bro över mynningen med en seglingsled under en högbro i mitten av fjorden. Det andra är en bågbro med sin högpunkt i mitten av fjorden, säger Cowis projektledare Erik Sundet till Teknisk Ukeblad
Det första alternativet är tänkt att förankras i havsbotten för att ge stabilitet i sidled, medan det andra endast förankras i ändarna.
Den andra tekniska lösningen som undersöks för Bjørnafjorden är en rörbro. Arbetet utförs av Olav Olsen, Reinertsen och Norconsult tillsammans med underleverantörer.
Konceptet handlar om betongrör som sänks ner i vattnet och hålls på plats med hjälp av pontoner vid vattenytan, likt den rörbro som har studerats för Sognefjorden.

Världens längsta flytbro ritas i Norge
Så här kan en flytbro över Bjørnafjorden se ut. Foto: Plan arkitekter/Statens vegvesen

– Konceptet är detsamma som i Sognefjorden, men eftersom denna fjord är bredare tittar vi på några andra lösningar. Vi planerar att huvudspannet över Bjørnafjord är fyra kilometer och att den sista kilometern på södra sidan består av en annan lösning, eftersom viken är mycket grundare där, säger Stein Atle Haugerud på företaget Olav Olsen till Teknisk Ukeblad.
Den tredje möjliga lösningen, en hängbro på pontoner, undersöks av TDA Teknisk Data och Aker Solutions tillsammans med underleverantörer. TDA har gjort liknande studier för Statens Vegvesen för Sognefjorden, Halsafjorden och Boknafjorden.
Bjørnafjorden har ett vattendjup på upp till 550 meter och en bredd på ungefär fem kilometer. Därför anses det omöjligt att bygga en traditionell bro över fjorden.
– Flytbroar och nedsänkta rörbroar är de enda alternativen när man vill bygga en väg över en sådan bred fjord, säger Cowis Erik Sundet i ett pressmeddelande.
På sin hemsida understryker Statens Vegvesen att alla tre alternativen är tänkbara lösningar i dagsläget, men vilket alternativ som slutligen väljs blir ett politiskt beslut.
http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article3896969.ece?anp_mid=14636326&anp_rid=435462700

Posted by SweDutch