Regeringen vill satsa drygt 200 miljarder på banor för höghastighetståg och hävdar att de behövs för