Nederländerna: din nya marknad?

Exportplaner eller behöver du veta något om den nederländska marknaden/det nederländska samhället? Behov av en kontaktperson på plats som pratar holländska och svenska eller vill du göra ett (studie)besök? Jag står gärna till tjänst. Du kan ringa till mig på 0031 6 54 98 44 58 eller skriv din fråga till info@swedutch.eu

SweDutch är jag, Jef van Adelberg, auktoriserad översättare NL<>S, auktoriserad tolk i nederländska i Nederländerna och konsult. Jag … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Rätt att dra in legitimationen för läkare som hjälpte ALS-sjuk dö

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2023.10.06 (William Eriksson)

HSAN hade rätt att återkalla läkarlegitimationen från den läkare som hjälpte en ALS-sjuk man att dö.
Det slår kammarrätten fast i ett färskt avgörande och konstaterar att läkaren, oavsett motiv, visat sig vara uppenbart olämplig att utöva läkaryrket.

Dagens Juridik har tidigare rapporterat om läkaren Staffan Bergström som hjälpte en svårt ALS-sjuk man att dö när denne, på grund av pandemin, inte kunde … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Finland tvingas stoppa elexport till Sverige – marknaden har kollapsat

Källa: nyhetsbrev Tidningen Näringslivet 2023.09.29 och 2023.10.02

Jukka Leskälä, vd för Finnish Energy, har tröttnat. Det svenska kraftnätet är i så dåligt skick att Finland inte kan exportera el till Sverige, trots överskott. Flaskhalsarna har i sin tur har förstört förutsättningarna på terminsmarknaden för el och drivit upp riskerna för investeringar i Sverige. ”Det är svårt att bedriva verksamhet på en sådan marknad”, säger han till TN.

Jukka Leskelä är … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Riksrevisionen kritiserar brister i statliga åtgärder för att elsystemet ska utvecklas

Källa: nyhetsbrev 2023.09.19 Dagens Juridik (Sarah Johansson)

Regeringen och de statliga myndigheterna har inte genomfört åtgärder på ett tillräckligt effektivt sätt för att elsystemet ska utvecklas i linje med det övergripande målet för energipolitiken.
Senfärdigt agerande, kortsiktighet och dåliga konsekvensanalyser är de största bristerna, visar Riksrevisionens granskning.

Riksrevisionen har granskat om regeringen och de statliga myndigheterna har genomfört åtgärder på ett effektivt sätt för att elsystemet ska fungera.

Granskningen omfattar … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Måste betala skadestånd för sonens brott trots ingen kontakt

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2023.09.14

En vårdnadshavare blir solidariskt ansvarig för sin sons skadeståndsansvar, trots att han inte haft kontakt med sin son på flera år.
Hovrätten anser att han inte saknat möjlighet att vara delaktig i sin sons fostran.

En pojke dömdes för två rån, ringa narkotikabrott och ringa vapenbrott i tingsrätten. Påföljden bestämdes till sex månaders ungdomsövervakning samt skadestånd till målsägandena som uppgick till totalt 19 320 kronor. … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Bjurholm minsta kommunen – igen

Källa: nyhetsbrev Tidningen Näringslivet 2023.09.04

Bjurholm har återigen knipit platsen som Sveriges minsta kommun. Tidigare i år tog Dorotea över sistaplatsen – men efter bara en dryg månad har den nu gått tillbaka till Bjurholm.

Bjurholm har varit landets minsta kommun sedan den bildades 1938. Fram till den sista maj i år. Då hade kommunen med sina 2 378 invånare gått om Dorotea med minsta möjliga marginal – en enda … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments