SweDutch

Här är myndigheterna du – och regeringen – inte kände till

Källa: Tidningen näringsliv 2024.03.07

Regeringen genomför en översyn över antalet myndigheter i landet. I det arbetet har 25 hittills ”dolda” myndigheter upptäckts.

– De 25 nämndmyndigheterna har flugit under radarn lite och det är bra att vi har hittat dem. Nu kommer de att ingå i vår översyn, säger Lovisa Boström, utredare på Statskontoret till Expressen.

Enligt regeringen är det vanligt att nämndmyndigheter saknar egen personal. Det totala antalet … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Rekord i svensk korruption – ”Kan fiffla helt straffritt”

Källa: Tidningen Näringsliv 2024.03.08

Mutor, riggade affärer och obstruktion av offentliga handlingar. Korruptionen i svenska myndigheter och kommuner blir allt värre, konstaterar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt och expert på korruption. ”Respekten de senaste tio åren har verkligen försämrats”, säger han till TN.

Sverige har länge varit ett av världens minst korrupta länder. Men i organisationen Transparency Internationals senaste index över uppfattad korruption sjunker Sverige, och noterade sin sämsta placering … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Rätt att dra in legitimationen för läkare som hjälpte ALS-sjuk dö

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2023.10.06 (William Eriksson)

HSAN hade rätt att återkalla läkarlegitimationen från den läkare som hjälpte en ALS-sjuk man att dö.
Det slår kammarrätten fast i ett färskt avgörande och konstaterar att läkaren, oavsett motiv, visat sig vara uppenbart olämplig att utöva läkaryrket.

Dagens Juridik har tidigare rapporterat om läkaren Staffan Bergström som hjälpte en svårt ALS-sjuk man att dö när denne, på grund av pandemin, inte kunde … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Finland tvingas stoppa elexport till Sverige – marknaden har kollapsat

Källa: nyhetsbrev Tidningen Näringslivet 2023.09.29 och 2023.10.02

Jukka Leskälä, vd för Finnish Energy, har tröttnat. Det svenska kraftnätet är i så dåligt skick att Finland inte kan exportera el till Sverige, trots överskott. Flaskhalsarna har i sin tur har förstört förutsättningarna på terminsmarknaden för el och drivit upp riskerna för investeringar i Sverige. ”Det är svårt att bedriva verksamhet på en sådan marknad”, säger han till TN.

Jukka Leskelä är … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Riksrevisionen kritiserar brister i statliga åtgärder för att elsystemet ska utvecklas

Källa: nyhetsbrev 2023.09.19 Dagens Juridik (Sarah Johansson)

Regeringen och de statliga myndigheterna har inte genomfört åtgärder på ett tillräckligt effektivt sätt för att elsystemet ska utvecklas i linje med det övergripande målet för energipolitiken.
Senfärdigt agerande, kortsiktighet och dåliga konsekvensanalyser är de största bristerna, visar Riksrevisionens granskning.

Riksrevisionen har granskat om regeringen och de statliga myndigheterna har genomfört åtgärder på ett effektivt sätt för att elsystemet ska fungera.

Granskningen omfattar … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments