SweDutch

Riksrevisionen kritiserar brister i statliga åtgärder för att elsystemet ska utvecklas

Källa: nyhetsbrev 2023.09.19 Dagens Juridik (Sarah Johansson)

Regeringen och de statliga myndigheterna har inte genomfört åtgärder på ett tillräckligt effektivt sätt för att elsystemet ska utvecklas i linje med det övergripande målet för energipolitiken.
Senfärdigt agerande, kortsiktighet och dåliga konsekvensanalyser är de största bristerna, visar Riksrevisionens granskning.

Riksrevisionen har granskat om regeringen och de statliga myndigheterna har genomfört åtgärder på ett effektivt sätt för att elsystemet ska fungera.

Granskningen omfattar … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Måste betala skadestånd för sonens brott trots ingen kontakt

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2023.09.14

En vårdnadshavare blir solidariskt ansvarig för sin sons skadeståndsansvar, trots att han inte haft kontakt med sin son på flera år.
Hovrätten anser att han inte saknat möjlighet att vara delaktig i sin sons fostran.

En pojke dömdes för två rån, ringa narkotikabrott och ringa vapenbrott i tingsrätten. Påföljden bestämdes till sex månaders ungdomsövervakning samt skadestånd till målsägandena som uppgick till totalt 19 320 kronor. … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Bjurholm minsta kommunen – igen

Källa: nyhetsbrev Tidningen Näringslivet 2023.09.04

Bjurholm har återigen knipit platsen som Sveriges minsta kommun. Tidigare i år tog Dorotea över sistaplatsen – men efter bara en dryg månad har den nu gått tillbaka till Bjurholm.

Bjurholm har varit landets minsta kommun sedan den bildades 1938. Fram till den sista maj i år. Då hade kommunen med sina 2 378 invånare gått om Dorotea med minsta möjliga marginal – en enda … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Debatt: Ett nationellt skuldregister – mer angeläget än någonsin

Källa: nyhetsbrev DI 2023.08.31

Ett nationellt skuldregister skulle kunna spela en avgörande roll i att få kontroll över svenskarnas skulder. Ett sådant register skulle ge kreditgivare den nödvändiga insikten om en låntagares skuldhistorik, vilket skulle möjliggöra mer informerade och ansvarsfulla kreditbeslut, skriver Jacob Lundblad, VD NOBA Bank Group.

Sveriges ekonomiska situation är allvarlig. Flera faktorer, från globala politiska händelser till inrikes ekonomiska förändringar, har bidragit till att svenska hushåll nu … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Privatpersoner och företag drabbas hårt av stoppat skogsbruk

Källa: nyhetsbrev Svenskt Näringsliv 2023.08.15

1986 köpte bröderna Anders och Peter Bäckström skog i Resele i Sollefteå kommun, vilket de såg som en långsiktig investering. Nu har spår av en tretåig hackspett hittats i skogen. Därför har Skogsstyrelsen gett dem förbud att avverka. Skulle de trots detta avverka väntas vite på 1,6 miljoner kronor (800 000 kr vardera). Nästa steg för bröderna är att begära dispens för avverkning hos länsstyrelsen.Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments