Rätt att dra in legitimationen för läkare som hjälpte ALS-sjuk dö

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2023.10.06 (William Eriksson)

HSAN hade rätt att återkalla läkarlegitimationen från den läkare som hjälpte en ALS-sjuk man att dö.
Det slår kammarrätten fast i ett färskt avgörande och konstaterar att läkaren, oavsett motiv, visat sig vara uppenbart olämplig att utöva läkaryrket.

Dagens Juridik har tidigare rapporterat om läkaren Staffan Bergström som hjälpte en svårt ALS-sjuk man att dö när denne, på grund av pandemin, inte kunde resa till en ”dödsklinik” i Schweiz. Bergström fick se sin läkarlegitimation återkallad av HSAN – ett beslut som fastställdes av förvaltningsrätten.

Staffan Bergström har menat att han handlat i enlighet med sin patients önskemål samt att behandlingen i första hand syftade till att lindra patientens lidande. Dessutom hävdade han att ett återkallande av legitimationen skulle stå i strid med Europakonventionen.

”Gäller oavsett motiv”

Förvaltningsrätten gjorde dock bedömningen att han var uppenbart olämplig att utöva läkaryrket, varför HSAN haft rätt att återkalla legitimationen.

Beslutet överklagades till kammarrätten – som nu går på samma linje. I ett pressmeddelande säger kammarrättsrådet Daniel Sjölund att Staffans Bergströms motiv inte spelar någon roll.

– Kammarrätten anser att läkarens agerande i detta enskilda fall innebär att han är uppenbart olämplig att utöva läkaryrket. Det gäller oavsett vilka motiv läkaren har haft. Därför ska hans legitimation återkallas.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ratt-att-dra-in-legitimationen-for-lakare-som-hjalpte-als-sjuk-do/?utm_source=liana&utm_medium=email&utm_campaign=dagensjuridik

Posted by SweDutch

Lämna ett svar