SweDutch

SweDutch is Jef van Adelberg, beëdigd tolk-vertaler Zweeds (btvnr. 1014). Na jaren het tolken en vertalen “erbij” te hebben gedaan, heb ik een aantal jaren geleden besloten de zaken om te draaien en als zelfstandige verder te gaan.    

Bijna veertien jaar heb ik in het prachtige Skåne gewerkt. Ondanks het feit dat deze provincie het dichtstbevolkte gebied van Zweden is, zit je toch midden tussen bossen, landbouwgebieden en niet te vergeten langs de lange kustlijn. Heb er met plezier gewoond en in die relatief korte tijd een behoorlijke fascinatie ontwikkeld voor dit prachtige land.
Aangezien mijn directe (werk)omgeving geen Engels sprak, pikte ik het Zweeds snel op. Als “allochtoon” kwam ik via allerlei baantjes en een opleidingstraject uiteindelijk te werk in het “hart” van de sociale welvaartsstaat Zweden: “Försäkringskassan” (The Swedish Social Insurance Agency). Hier werkte ik, als eerste ”allochtoon” op dit regiokantoor, met de bekende sociale voorzieningen zoals het zwangerschaps- en ouderschapsverlof, verlof bij ziek kind, ziektegelden, wao e.d.
Omstandigheden zorgden dat ik mijn werkkring in Nederland zocht. Dat lukte wonderwel en nog wel in Zweedse sferen: Exportrådet (vergelijkbaar met RvO.nl), Hasselblad (via een management buy out), Visit Sweden enz. , met daarnaast tolk- en vertaalopdrachten. We praten onderhand eind jaren 80. Deze tolk- en vertaalopdrachten voerde en voer ik uit voor o.a. politie, rechtbanken en bedrijfsleven. Ook uit Zweden krijg ik verzoeken om hulp.

De afgelopen jaren is de nadruk meer op de ”taalkant” komen te liggen. Omdat het Zweeds een klein taalgebied vormt (Scandinaviërs spreken en leren snel andere talen), is het aantal opdrachten navenant en ben ik daarom ook  inzetbaar als ”rechterhand” voor directies of administrateur voor privépersonen. Functies waar ik ruim twintig jaar (MKB) ervaring in heb. Organisaties met Zweedse  bedrijvigheid kan ik behulpzaam zijn met o.a. quickscans, organisatie van bezoeken, staan op beurzen en desk research. Privépersonen help ik met bijvoorbeeld administraties, bezwaarschriften schrijven en dergelijke.  

Behalve bekendheid geven aan mijn diensten, zet ik opmerkelijke, leuke en interessante artikelen op deze blog, die ik her en der in Zweedse en Nederlandse nieuwsbrieven en/of op dito sites vind. Commentaren en berichten weerspiegelen hoe ik in het (bedrijfs)leven sta en welke normen en waarden ik hanteer. Overgenomen berichten worden door mij altijd voorzien van bron, datum en url en zijn mijn inziens geoorloofd, te mogen worden verspreid.  

Nieuwsgierig geworden voor wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Misschien is een kennismakingsgesprek een mooi platform om af te trappen. Mail me via info@swedutch.com of bel even, 06 54 98 44 58. Mijn profiel staat ook op LinkedIn:  http://nl.linkedin.com/in/jefvanadelberg

Posted by SweDutch