Svenska serverhallar heta internationellt

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2013.01.04
Facebook satte Sverige på serverkartan. Nu ökar intresset hos utländska företag att lokalisera sina servrar till Sverige.

Det kalla klimatet och tillgången till billig, grön el från vattenkraft är huvudskälen till att Facebook valt att placera sitt första datacentrum utanför USA i Luleå. Till det kommer det pålitligaste elnätet i Europa. Satsningen har bidragit till att sätta Sverige på serverkartan internationellt. Nu ökar intresset för att anlita svenska företag som är specialiserade på drift av datacentraler.
-Antalet förfrågningar från internationella företag har ökat markant de senaste månaderna. Fler företag planerar att lokalisera sina servrar till Sverige, säger Per Gilerstrand, vd för Availo.
Företaget erbjuder tjänster för serverdrift, datalagring samt datakommunikation i egna datacenter.
-Sverige har ett av Europas mest pålitliga elnät. Dessutom är vi kända för vår infrastruktur: Internets backbone i Sverige är det starkaste i norra Europa. Det är viktigt för att nå servrar på distans.
El är den största kostnaden för den löpande driften av ett datacenter. Stora mängder går åt för att driva servrarna samt de kylsystem som krävs för att servrarna inte ska bli överhettade. Det kalla klimatet gör att luft utifrån kan användas för kylning under en stor del av året, något som håller elförbrukningen nere.
-Om trenden håller i sig tror vi att 40 procent av alla våra resurser kommer att upptas av utländska kunder inom två år, säger Per Gillerstrand.
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3612133.ece

Posted by SweDutch