Studie: Katter formas av ägarens personlighet

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2019.03.01

Sådan människa, sådan katt? En studie från Lincoln University tyder på att det kan finnas ett samband mellan ägarens och husdjurets personligheter.

Katter beskrivs ibland som svala och självständiga, som lever sitt liv i bakgrunden och inte låter sig påverkas av människans nycker. Men bilden av kattens skyhöga integritet kan ruckas något av en studie från brittiska Lincoln University som nyligen publicerades i vetenskapstidskriften Plos One.

Forskarna varnar för att dra stora växlar på studien eftersom den är genomförd med hjälp av en webbenkät, där runt 3|100 kattägare i mestadels Storbritannien har svarat på frågor om sitt eget och kattens beteende. De poängterar att vidare forskning behövs, bland annat för att utesluta att kattägare helt enkelt väljer ett husdjur som är likt dem själva.

Kan påverka vikten

Men trots den stora nypan salt finns tecken på att katter med mer neurotiskt lagda ägare löper större risk för att må sämre både psykiskt och fysiskt, enligt studien.

Ägare med neurotiska personlighetsdrag svarade i högre utsträckning att katten led av sjukdomar, var överviktig, att den uppvisade stressrelaterat sjukdomsbeteende eller ett aggressivt och oroligt beteende. Det var också vanligare att man i den gruppen höll sin katt inomhus.

Liknar annan forskning 

Som en logisk fortsättning kunde forskarna se ett samband mellan ägare med lugna personlighetsdrag och normalviktiga katter med mindre aggressivt och undvikande beteende. Ägare med en utåtriktad och öppen personlighet verkar också, rent generellt, ha katter som mår bättre. Författarna bakom studien skriver att resultatet i viss mån speglar befintlig forskning om vilken påverkan en förälders personlighet har på ett barn, särskilt på punkten att kattägare med mer neurotisk personlighet verkar ta hand om sina husdjur på ett mer överbeskyddande och oroligt sätt.

https://www.nyteknik.se/innovation/studie-katter-formas-av-agarens-personlighet-6950027?source=carma&utm_custom[cm]=381335690,33270&=

Posted by SweDutch

Lämna ett svar