Regelkrånglet hämmar tillväxten

Om regelbördan är för stor blir avkastningskravet högre och investeringsviljan minskar. Det visar en rapport som presenterades på ett seminarium arrangerat av Näringslivets Regelnämnd. ”Länder med låg regelbörda växer snabbare”, sa Jens Andersson, NNR.

”Regelförbättring för tillväxt, tillväxtföretagande och tillväxthinder i Sverige år 2011” var temat när NNR, Näringslivets Regelnämnd, anordnade seminarium i fredags.

– Vissa regler behövs, till exempel gällande äganderätt och näringsfrihet. Men empiriska studier visar att om regelbördan är hög så kostar det mycket, avkastningskravet blir högre och investeringarna minskar”, sa Dan Hjalmarsson, generaldirektör på Tillväxtanalys.

Alla regeringschefer i EU har ställt sig bakom ett initiativ att ta bort hinder mot tillväxt för både EU och medlemsstaterna efter år 2012, vilket bland annat innebär att företagens regelkostnader ska minska och införande av undantagsregler för mikroföretag där det kan vara lämpligt.

– Länder med låg regelbörda växer snabbare. Reinfeldt och Myndighetssverige måste bli bättre och tydligare när det gäller att följa upp detta initiativ i Sverige, sa Jens Andersson, vd för NNR.

På seminariet presenterade Dan Hjalmarsson, generaldirektör på Tillväxtanalys, en rapport över regelbördans ekonomiska effekter.Rapporten visade även att regelbördan leder till minskat konkurrenstryck, sämre produktionsdynamik och ger negativa effekter på entreprenörskap.

– Jag har inte märkt av att blivit fler regelförenklingar, men däremot har regelexplosionen avbrutits. Det finns mycket kvar att göra. Det är som när man är ute och kör bil, man kan klara av ett hinder, men när det blir för många hinder så bromsar det hela trafiken. Framför allt är handläggningstiderna alldeles för många, sa Ulrik Wehtje, styrelseordförande för BBAB.

Riksdagsledamoten och ordförande i Skatteutskottet, Henrik von Sydow (M), talade om behovet av färre tillväxthinder.

– Många verkar ha drabbats av hyperlexi, det vill säga att man vill införa fler lagar och regler. Vi måste stå emot alla tendenser mot mer lagstiftning inom det här området. Ibland kan det behövas bättre regler, men inte fler, sa Henrik von Sydow.

Enligt en undersökning gjord av NNR är skatte- och momsregler det största hindret mot tillväxt i företag, följt av arbetsrätten och specifika branschregler. De offentliga åtgärder som är viktigast för att ett företag ska växa var, enligt en annan undersökning, sänkta skatter och avgifter, snabbare myndighetsbeslut, och ändrade LAS-regler så att kompetens väger tyngre än anställningstid vid uppsägningar. (red. Jakob Stenberg)
Källa: Svenskt Näringsliv website 2011-05-23

Posted by SweDutch