”Rättssäkerheten äventyras” – språkforskare kritiska mot hur polisen återger förhör

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2018.11.14

Medborgarnas rättssäkerhet äventyras när polisen är inkonsekventa i sitt sätt att sammanfatta förhör. Det visar en studie där forskare vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet har undersökt polisens förundersökningar om våld i nära relationer. 

–  Eftersom det blir oklart vem som är källan till uppgifter och utsagor i polisens förhör kan medborgarnas rättssäkerhet äventyras, säger Gunilla Byrman, professor i svenska språket vid Linnéuniversitetet.

Forskarna har studerat 80 förundersökningar från fem olika polisstationer i syfte att undersöka hur svenska utredare återger förhörda personers uttalanden.

Inkonsekvens från polisen
Studien visar att polisens utredare inte är konsekventa med hur de antecknar uttalanden från olika källor under ett förhör.

Resultatet av detta blir, enligt studien, att det bland annat blir svårt för läsaren av förhöret att avgöra huruvida ord som har placerats inom citattecken är avsedda att presentera ordagranna citat eller inte.

– Till exempel växlar de ibland till direkt anföring utan att markera detta, säger Ylva Byrman, adjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet.

– För att det i förundersökningen ska bli tydligt vem som har sagt vad behöver skrivna referatförhör utformas omsorgsfullt.

”Rättsäkerheten kan äventyras”
Studien visar dessutom att det inte alltid framgår om yttranden är inbäddade i andra uttalanden, det vill säga om de kommer från en annan källa än den personen som förhörs.

– Sammantaget kan dessa otydligheter i texten dölja strukturen hos de ursprungliga händelserna och vem som är källan, säger Gunilla Byrman, professor i svenska språket vid Linnéuniversitetet.

Hon får medhåll av Ylva Bryman, som även hon betonar vikten av att förhören sammmanfattas omsorgsfullt av polisen.

– För att det i förundersökningen ska bli tydligt vem som har sagt vad behöver skrivna referatförhör utformas omsorgsfullt, säger Ylva Byrman, adjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet.

http://www.dagensjuridik.se/2018/11/rattssakerheten-aventyras-sprakforskare-kritiska-mot-hur-polisen-aterger-forhor?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar