Olja från Sverige ger bättre miljö

Källa: Miljönytta website 2012.09.05
Fossil olja har en grundläggande betydelse för vårt moderna samhälle, både som energikälla och kemisk råvara. Av raffinerad olja får vi bland mycket annat: bensin, diesel, eldningsolja, och asfalt liksom råvara till plast, tyg, hygien- och skönhetsprodukter. Tillgångarna på högkvalitativ olja är begränsade, men reserver av tunga oljor finns för hundratals år framöver. Miljöproblemen kring produktion och användning av oljeprodukter är många och välkända, exempelvis lokala och globala luftföroreningar av olika slag, tungmetaller som sprids och koldioxidutsläpp som påverkar klimatet.

Sverige har inga användbara oljekällor, men här finns raffinaderier som förädlar oljeprodukter. Nynas är ett av dessa företag och är världsledande på att framställa specialoljor. Den råvara som huvudsakligen används idag, en mycket trögflytande tjockolja … Artikeln fortsätter
från Venezuela, är inte en lämplig typ av olja att göra bensin och diesel av. Däremot passar råvaran bra för att tillverka oljor som under lång tid ska fungera i olika viktiga användningsområden, exempelvis transformatorer, tryckfärger, däck och vägar.

Miljöanpassade fossila oljor till däcktillverkning
Nynas utvecklar för närvarande nafteniska oljor som ska kunna användas som mjukgörare i bildäck. Målsättningen är att de ska bli en bra ersättning för de giftiga oljor som för närvarande används av världens däcktillverkare. EU har beslutat att dessa cancerframkallande högaromatiska oljor, så kallade HA-oljor, inte får användas i däck efter år 2010. Detta eftersom HA-oljorna hamnar i naturen vartefter däcken slits ned. De är även ett arbetsmiljöproblem. Alternativet till HA-oljorna måste ge minst lika bra bromsförmåga och även klara att ge däcken likvärdiga säkerhetsmässiga och tekniska egenskaper. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår hos däcktillverkarna för att hitta alternativ.

De nafteniska oljorna kan också användas i andra gummiprodukter och som tillsats i allt från tryckfärger till smörjmedel. De löser sig dessutom bättre än andra oljor och gör att mängden tillsatser kan minskas.

Asfalt som slukar bullret
Trafikbuller är ett betydande miljöproblem som flera miljoner människor i Europa lever under. Framsteg har gjorts med att minska motorernas muller, men en annan viktig komponent i det sammanlagda oljudet kommer från däckens rörelser mot vägbanan. Olika typer av utveckling pågår. Nynas tillverkar ett extra starkt bindemedel som gör det möjligt att tillverka en asfalt med hålrum där ljud, och även regnvatten, kan försvinna ner i beläggningen.

Ett annat angreppssätt, där Nynas inte är inblandat, för att dämpa ljud från trafiken är att blanda in gummiavfall i den färdiga asfalten. För närvarande pågår ett försök i Lunds kommun där millimeterstora bitar av gamla däck blandas in i asfaltens svarta bindemedel. Kvaliteten på asfalten har visat sig bli jämnare och Vägverket följer försöken med intresse. En annan fördel ur hälso- och miljösynpunkt som man förväntar sig att få ut av metoden är att partiklar som sprids från vägbanan minskar.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008.

Posted by SweDutch