Nytt koncept för vindkraft: En vägg med turbiner i havet

Källa: nyhetsbrev Ny Teknik 2021.06.11

En vertikal vägg med över hundra turbiner som flyter i vattnet. Konstruktionsidén från Norge sägs ta mindre yta i anspråk och vara mer effektiva än dagens vindkraftverk.

Den havsbaserade vindkraft som finns i världen i dag är som regel byggd på bottenfasta fundament. Men det begränsar konstruktionerna till havsdjup som är max 60 meter.

Genom att i stället placera vindkraftverken på flytande plattformar går det att flytta elproduktionen till större djup, längre ut i havet. Då används vajer eller kätting för att förankra plattformen i bottnen.

Det finns flera olika föreslagna konstruktioner för flytande vindkraft, till exempel har Ny Teknik tidigare berättat om de svenska företagen Hexicon och Seatwirl.

Nu har det norska företaget Wind Catching Systems presenterat ett annorlunda koncept. Deras idé är att flera små turbiner placeras i en vertikal vägg ovanpå en halvnedsänkt plattform som förankras i havsbotten. Väggen kommer att kunna vrida sig efter vinden.

Mäter 320 meter över havet

Varje turbin ska ha en installerad effekt om 1 MW och en ”vägg” ska rymma 117 sådana turbiner. En enhet beräknas producera 300 GWh el eller mer per år, vilket företaget bedömer räcker till att försörja 80 000 europeiska hushåll.

Konstruktionen kallas för The Wind Catcher och ska, enligt företaget, leda till att vindparkens yta minskar med 80 procent jämfört med dagens havsbaserade vindkraft, samtidigt som produktionskostnaden minskar.

Konstruktionen ska också ge mer el än en konventionell vindturbin, hävdar företaget, genom att den fångar mer av energin i höga vindhastigheter, när vanliga vindkraftverk måste minska sin elproduktion genom att vinkla rotorbladen. En Wind Catcher-vägg ska därför kunna ge fem gånger så mycket el per år som en vanlig turbin om 15 MW.

– Med de små bladen kan vi ta ut kraft från väldigt mycket högre vindhastigheter, plus att vi får en multiturbineffekt. Det gör att vi kan producera mer, säger Ole Heggheim, vd på Wind Catching Systems, till Ny Teknik.

Själva turbinväggen planeras bli 300 meter hög och 350 meter bred. Väl installerad i havet kommer konstruktionen nå ungefär 320 meter över vattenytan.

”Komponenter som är väl beprövade i dag”

Företaget räknar med att komma ned till en livscykelkostnad, så kallad LCOE-kostnad, om 40-60 euro per MWh.

– Vi kommer ner på en nivå som motsvarar bottenmonterad havsbaserad vindkraft, säger Ole Heggheim.

Företagets plan är att verifiera tekniken under året för att sedan sälja en första prototyp till kund nästa år.

Så än så länge bygger era påståenden bara på teoretiska beräkningar, inga praktiska tester?

– Det är helt riktigt. Vi har jobbat i väldigt många år med norska Aibel, som är ett internationellt väldigt känt ingenjörssällskap, och norska institutet för energiteknik, IFE. Konstruktionen består av komponenter som finns på hyllan och som är väl beprövade i dag, säger Ole Heggheim.

Tidningen Recharge rapporterar att flytande vindkraftprojekt om drygt 26 GW förväntas vara igång till 2035.

https://www.nyteknik.se/energi/nytt-koncept-for-vindkraft-en-vagg-med-turbiner-i-havet-7016464?source=carma&utm_custom[cm]=381335690,33270&=

Posted by SweDutch

Lämna ett svar