Nya hotet från djupet – ständigt växande klump: ”Nyckelfaktor till arktiska isens förfall”

Källa: nyhetsbrev Aftonbladet 2020.09.07

Koloss smälter den arktiska isen underifrån.

Klimathotet fortsätter att öka mot den arktiska isen. Forskare har hittat ett nytt hot, som kommer underifrån.

Vattnet i det Arktiska havet blir varmare ju djupare man kommer och där har det bildats ett varmt saltvattensområde som smälter isen underifrån.

– Denna värme-blobb har blivit nyckelfaktorn till isens förfall, skriver Igor Polyakov, Oceanograf vid University of Alaska, Fairbanks.

”Översvämningar är det som kommer drabba människor mest”

Ett konstant växande saltvattensområde smälter just nu isarna underifrån på . Forskare har börjat undersöka i vilken hastighet som klumpen växer. Detta skikt av vatten ska ha stigit från 150 meter till 80 meter under ytan över ett antal decennier. Varmt saltvatten från Atlanten hamnar i området som växer och blir varmare. Det rör sig ständigt uppåt vilket gör att isen smälter från två sidor.

– Det är en fråga om när isen smälter – inte om, berättar Alek Petty forskare på NASA:s Goddard Space Flight Center.

Bilden visar värmenivån i det Arktiska havet från 1987 - 2017.

Foto: Science Advanced

Bilden visar värmenivån i det Arktiska havet från 1987 – 2017.Tidigare har denna saltvattenskoloss varit tryggt separerad från ytan, men det visar sig nu inte längre gälla. Området rör sig i oroande fart uppåt – samtidigt som det besitter en värme som har potential att smälta Arktis is tre-fyra gånger om.

En tickande bomb

Michael Tjernström, professor vid Stockholms Universitet pratar om processen som kallas ”Atlantification”, där det varma vattnet som kommer hela vägen från Karibien är den bidragande orsaken.

– När vattnet kommer fram till Arktis är det fortfarande väldigt varmt men också väldigt salt, vilket är en stor skillnad mot det färska vattnet som redan finns på Arktis. Där finns en hinna av färskvatten under havsisen som hindrar den arktiska isen från att smältas underifrån av det varma vattnet från Atlanten. Det här är en tickande bomb och har varit så länge.

Internationella forskare är oroliga att vi kan få isfria somrar på Arktis redan 2035. Michael Tjernström är inte lika pessimistisk.

– Jag skulle gissa runt mitten av seklet. Men det kommer inte komma en sommar när det plötsligt är isfritt utan det kommer hända successivt.

Ett problem som finns är att forskare genom sattelitbilder haft bra koll på utbredningen av isen men inte haft samma koll på att tjockleken – något som nu tunnats ut snabbare än forskare trott.

– Tjockleken går inte att mäta på något enkelt sätt och har gjort forskningen svår över tid. Den här kolossen är nog en stor anledning bakom att volymen minskat så mycket som den gjort, avslutar Tjernström.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wPMogP/koloss-smalter-den-arktiska-isen-underifran

Posted by SweDutch

Lämna ett svar