Nederländerna: din nya marknad?

Exportplaner eller behöver du veta något om den nederländska marknaden/det nederländska samhället? Behov av en kontaktperson på plats som pratar holländska och svenska eller vill du göra ett (studie)besök? Jag står gärna till tjänst. Du kan ringa till mig på 0031 6 54 98 44 58 eller skriv din fråga till info@swedutch.eu

SweDutch är jag, Jef van Adelberg, auktoriserad översättare NL<>S, auktoriserad tolk i nederländska i Nederländerna och konsult. Jag arbetade många år i Sverige och ser tillbaka på en mycket lärorik och härlig tid. Framför allt naturens betydelse i – och för – det svenska samhället har gjort ett stort intryck på mig. Människorna lever med och i naturen och får därigenom en ”inbyggd kvalitetsförståelse”.

Som nyinflyttad i Sverige ville jag göra rätt för mig medan jag lärde språket. Så arbetade jag bl.a. som lant- och fabriksarbetare och inom hotell- och restaurangbranschen. Direkt efter en utbildning hamnade jag mitt i det sociala hjärtat av samhället: jag fick jobb på Försäkringskassan som handläggare. En mycket intressant period. Omständigheter gjorde att jag letade jobb i Nederländerna.

Det lyckades och som tur med svensk anknytning. Så var jag bl.a. anställd på Exportrådets (numera Business Sweden) kontor i Haag, jobbade jag för Hasselblad (management buy out), Visit Sweden m.m. Vid sidan om utförde jag tolk- och översättningsuppdrag. Allt detta började i slutet på 80-talet.

Jag utför språkuppdrag för bl.a. polisen, domstolar och näringslivet. Med jämna mellanrum erhåller jag förfrågningar från Sverige. Även privatpersoner ber om hjälp. Jag är medlem i SFÖ (Sveriges Facköversättarförening) och erbjuder mina tjänster såväl i Nederländerna som i Sverige.

På grund av att svenska är ett litet språk i Nederländerna är antalet uppdrag därefter och utför jag därför olika, helst Sverige relaterade, konsultuppdrag som t.ex. att bistå under besök i Holland och/eller organisera (studie)besök, medverka på mässor och utföra marknadsundersökningar/quick scans. I Nederländerna arbetar jag regelbunden med uppdrag som administrativ chef.

Förutom att sprida kännedom om mina tjänster, använder jag min hemsida att publicera intressanta, roliga och anmärkningsvärda artiklar jag hittar i svenska och nederländska nyhetsbrev och på nätet. Jag nämner alltid källan där jag hittade artikeln och utgår ifrån att dessa texter är tillåtna att spridas. Om inte, så får man höra av sig till mig. Min LinkedIn profil är https://nl.linkedin.com/in/jefvanadelberg

 

Posted by SweDutch

Lämna ett svar