Kraven på lås skärps i Sverige

Det kommer att införas strängare krav för att nya lås ska bli certifierade. Det har Svensk Brand och säkerhetscertifiering (SBSC), Svenska Stöldskyddsföreningen och låsbranschen beslutat, skriver parterna i ett pressmeddelande.

Orsaken till beslutet är att det har spridits nya metoder att manipulera lås. Arbetet med att ta fram de nya kraven har inletts och det är tänkt att de ska införas vid årsskiftet. De lås som i dag är godkända ska dessutom utsättas för nya prov. För att deras certifikat ska vara giltiga ska de utsättas för nya manipulationsprovningar före årsskiftet.
”Vi måste ha provningsmetoder som omfattar även nya sätt att manipulera lås”, säger Jan-Olof Danielsson, vd för SBSC, i pressmeddelandet. Nyligen blev det känt att låsföretaget Assa haft problem med sitt lås 2 000 Evo som gick att manipulera. Låset har nu utvecklats och fått ett inbyggt skydd mot manipulation. De gamla låsen har återkallats i distributionsledet.
Källa: SvD website 2008-11-11

Posted by SweDutch