Kinnevik-toppen: Inga pengar till startups som bara vill anställa män

Källa: nyhetsbrev Breakit 2021.04.18

Kinnevik har investerat miljardbelopp i bolag som Mathem, Budbee och Zalando. Nu utökar bolaget sin granskning av nya innehav – genom att mäta ledarskap och mångfald. “Det får inte vara någon one man show”, säger Anna Stenberg på Kinnevik.

Entreprenören Anna Stenberg är mest känd för Breakit-läsarna som grundare till rekryteringsföretaget Wes, som såldes 2018. Hon har också investerat i startups som Ingager, Tipser och Bzzt och varit operativ chef på MTG Radio.

Sedan maj 2020 är Anna Stenberg en av toppcheferna på investmentbolaget Kinnevik. Hon har en nyinrättad roll med titeln Chief people and platform officer.En stor del av hennes jobb är att utvärdera nya bolag utifrån ett teamperspektiv.

Kinnevik har infört ett nytt moment i sin så kallade due diligence-process där de även granskar ledarskapet och kulturen i potentiella portföljbolag.

“Historiskt sett har man tittat mycket på siffrorna men inte så mycket på människorna. Vi frågar oss: Vad finns det för styrkor inom ledarskapet? Vad finns det för svagheter? Och hur rimmar de äkta värderingarna med hur bolaget presenterar sig utåt? Många företag har en bild av sig själva som är väldigt positiv men vi vill veta om den rimmar med verkligheten”, säger Anna Stenberg.

”Ska kunna visa på tydliga framsteg”

Kinnevik har bland annat krav på sig själva minst 10 procent av den årliga investeringsbudgeten reserveras för placeringar i företag grundade eller ledda av kvinnor.

För att räknas in i den kvoten krävs att minst 50 procent av antingen grundarteamet är kvinnor eller att bolagets leds av en kvinna.

Granskningen av ledarskapet, organisationen och kulturen består bland annat av djupintervjuer med grundarna, teamutvärderingar och analyser av personalrelaterad data för att förstå klimatet och potentialen i organisationen.

“De måste inte vara färdiga i sin process med att skapa mer mångfald och ett inkluderade ledarskap. Men de måste ha ambitioner. Vi kan till exempel investera i ett bolag som har en helt mansdominerad ledningsgrupp, förutsatt att det finns en konkret plan hos dem för att förändra det”.

Vad får er att säga blankt nej till att investera?
”Det är framförallt vad gäller följdinvesteringar i befintliga innehav som vi har uttalade krav på portföljbolagens arbete med mångfald och inkludering. Du ska kunna visa på tydliga framsteg där för att få ytterligare kapital av oss. Ett annat exempel är om de inte har förmåga att bygga framgångsrika team med medarbetare som får utvecklas och tar ansvar. Då skulle vi sannolikt säga nej från början. Det får inte vara någon one man show”, säger Anna Stenberg.

Megatrend med hållbara investeringar

Kinneviks mål för mångfald och inkludering har lagts till under de senaste två åren. Det är en del av en större trend där investerare i allt högre grad säger sig vilja bidra till samhällsnytta – inte bara ge avkastning till investerarna. Klarna-grundaren Niklas Adalberths riskkapitalbolag Norrsken är ett annat exempel liksom familjen Brandbergs bolag Gullspång.

På Stockholmsbörsen där Kinnevik är noterat har bolag med tydlig klimatprofil fått kraftigt ökade värderingar de senaste åren medan företag inom exempelvis oljeutvinning väljs bort av placerare.

För de startups som Kinnevik investerar i medför de nya målen krav på att rapportera in data om klimatavtryck och mångfald.

“Vi vill förstås inte att det här ska bli ännu en administrativ börda för bolagen utan vi hjälper dem att komma igång, är lyhörda för deras behov och förser dem med de resurser som de behöver för att lyckas. Våra innehav får tillgång till vår kompetens och våra nätverk inom de här områdena precis som att vi kan hjälpa dem med till exempel juridik, rekrytering, affärsutveckling eller strategi. Om viljan finns hos teamet så arbetar vi med frågorna tillsammans”, säger Anna Stenberg.

https://www.breakit.se/artikel/28591/kinnevik-toppen-inga-pengar-till-startups-som-bara-vill-anstalla-man?utm_medium=newsletter&utm_source=Breakit_Alert

Posted by SweDutch

Lämna ett svar