Kemikalieskatt på vitvaror pressar storföretag

Källa: nyhetsbrev Svenskt Näringsliv 2016.04.27
En straffskatt med noll miljövinster. Så lyder elektronikbranschens dom över den kemikalieskatt på flamskyddsmedel som regeringen vill införa. ”Vi tror att miljöeffekterna av den här skatten blir obefintliga. I praktiken är det inget annat än en straffbeskattning på elektronikprodukter och vitvaror som leder till högre konsumentpriser”, säger Henrik Sundström, Electrolux miljöchef.

Från och med den första juli 2017 vill regeringen införa en kemikalieskatt på flamskyddsmedel. Skatten har två huvudsakliga syften – att minska mängden flamskyddsmedel i svenska hem och att dra in skattepengar till staten. Men skatten kritiseras av elektronikbranschen som tycker att den är ett slag i luften ur miljösynpunkt.

– Det enda som kommer att hända är att konsumenterna får betala minst 400 kronor mer för till exempel en diskmaskin eller ett kylskåp. Ska du köpa ett helt nytt kök blir det rätt mycket pengar, säger Henrik Sundström, Electrolux miljöchef.

Han ger ett räkneexempel på hur skatten kan komma att slå i praktiken. …. 

– Ta en tvättmaskin som väger 75 kilo. Innehåller den en komponent som väger 25 gram som i sin tur består till 0,1 procent av en fosforförening så utgår full beskattning och konsumenterna får betala 400 kronor mer för tvättmaskinen.
Företagen har möjlighet att få reducerad kemikalieskatt om de kan bevisa att produkterna inte innehåller vissa av de farliga substanserna. Men Henrik Sundström har svårt att se hur det ska kunna efterlevas i praktiken då det saknas effektiva mät- och kontrollmetoder. I en global elektronikbransch där varje företag kan ha hundratals underleverantörer blir det, enligt honom, svårt att bevisa inför myndigheterna att listan över ingående substanser är korrekt.

– Vi som storföretag bedriver ett kontinuerligt arbete med att fasa ut farliga ämnen ur våra produkter och vi har bra kontroll över substanser enligt våra krav. Men det är mycket svårt att få information om ämnen som inte klassificerats som farliga eller som inte klassificerats över huvud taget, säger Henrik Sundström.
Han ställer sig även frågande till hur Skatteverket ska kunna fungera som en effektiv kontrollinstans.
– Skatteverket har fått en lång lista på ämnen som inte ska finnas med i produkterna. Det blir ett väldigt trubbigt verktyg eftersom få elektronikföretag kan redovisa alla substanser i produkterna, vilket gör det omöjligt för Skatteverket att följa upp hur kraven i kemikalieskatten efterlevs. Det blir rättsosäkert med risk för snedvridning av konkurrensen, säger Henrik Sundström.
Att de företag som uppfyller de ställda kraven om uteslutna substanser i kemikalieskatten fortfarande kommer att få betala 25 procent av skatten, tycker han är obegripligt.

– De borde befrias fullt ut från skatten annars finns det ju inga incitament att arbeta mot miljövänligare produkter, säger Henrik Sundström.
– Electrolux stöder fullt ut arbetet med reglera användningen av allt fler kemikalier. Men det är betydligt effektivare och bättre för miljön att fortsätta att driva de här frågorna på EU-nivå.
Även Elinor Kruse, Miljöansvarig på Teknikföretagen, är kritisk till mätmetoderna.

– Med så trubbiga mätmetoder blir det enda sättet för företagen att vara laglydiga och betala hela skatten. Våra medlemmar välkomnar att man fasar ut farliga ämnen ur produkterna men de måste samtidigt leva upp till kraven om säkra produkter, säger Elinor Kruse.
På Svensk Handel är man oroad över hur kemikalieskatten kommer att slå mot den redan extremt konkurrensutsatta elektronikbranschen med låga marginaler och pressade priser. Att regeringen dessutom valt att inte inkludera internethandeln i kemikalieskatten lägger ytterligare börda på de mindre elektronikkedjorna, enligt Ann Christiansson. Hon hänvisar till en rapport från HUI Research, som visar att 500-1000 jobb riskerar att försvinna i elektronikbranschen om kemikalieskatten införs.

– Svenska handlare säljer ju i huvudsak inga egna varumärken i sina butiker. I kombination med att konsumenterna idag är väldigt prismedvetna och vana att söka efter lägsta pris på nätet är det mycket som talar för att de kommer att klicka hem produkter från elektroniksajter i Danmark, Tyskland eller England där varorna inte beläggs med skatten, säger Ann Christiansson.
Enligt Elinor Kruse kommer kemikalieskatten på sin höjd att fungera som en signal till elektronikindustrin om att Sverige tycker att det är viktigt att företagen blir bättre på att ta bort flamskyddsmedel ur sina produkter.

– I en globaliserad elektronikindustri blir en nationell pådyvling, som kemikalieskatten, uddlös. Avsikten sägs vara att förbättra miljö och hälsa. Vi ifrågasätter dock om detta är avsikten då utredningen inte förklarar hur det ska gå till. De enda som kommer att märka något är konsumenterna som får dyrare produkter, säger Ellinor Kruse.
För att nå varaktiga förändringar av de farliga ämnen som finns i många elektronikprodukter måste kemikaliekrav på produkter göras minst på EU-nivå, helst internationellt, tycker Ellinor Kruse.

– Det finns redan EU-förordningar som begränsar användningen av dessa kemikalier i de produkter som kemikalieskatten avser. Vi ser att man hellre fortsätter att arbeta med den befintliga lagstiftningen på EU-nivå istället för att införa nationella särkrav. Vi föreslår att det skapas ett samarbete mellan näringslivet och myndigheter för att identifiera de ämnen som har högsta prioritet att föreslås som nya ämnesförbud i RoHs-direktivet och att dessa gemensamt föreslå dessa till Europeiska Kommissionen.
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo-energi-klimat/kemikalieskatt-pa-vitvaror-pressar-storforetag_646443.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2016-04-27&utm_campaign=nfsn&sid=820989434

Posted by SweDutch