Kassakossan exporten kommer inte att orka

Källa: nyhetsbrev Svensk Näringsliv 2015.09.03
GÄSTKRÖNIKAOppboga Bruk AB är ett gammalt företag med över hundra år på nacken. Bolaget är idag en tillverkare av specialkartong, olika slags halvfabrikat för tillverkning av skyltar, displayer och förpackningar. Vi är extremt exportberoende, då närmare 90 % av vår produktion säljs utanför Sverige. Hos oss jobbar ett trettiotal personer, de flesta med en förankring i bygden runt Fellingsbro.

Jag tog, med hjälp av finansiärer, över företaget 2004, då det befann sig i kris. Vi lyckades att vända utvecklingen, och är idag ett lönsamt företag med stark balansräkning. Under de senaste tre åren har utvecklingen tyvärr gått åt fel håll. Vi har tappat 10 procent av volymen och 20 procent av omsättningen. Lönsamheten är acceptabel och jag känner ingen omedelbar fara just nu. Vi har dock inlett ett omfattande arbete för att modernisera och profilera om företaget, i syfte att vända utvecklingen. …. Ett stort bekymmer är att kostnaderna för produktionen ökar varje år, främst till följd av ökade lönekostnader. Under de senaste fem åren har lönerna ökat med dryga två procent per år. Det betyder, med nuvarande antalet anställda, att lönekostnaderna ökar med omkring 300 000 kronor i varje. På fem år har därmed lönekostnaden ökat med 1,5 miljoner på årsbasis. Vi har inte kunnat höja våra priser utanför Sverige under de senaste fem åren, beroende på den globala konkurrensen, så för att parera de ökade kostnaderna har vi nu färre anställda.Svenska löntagare har, sedan Alliansen tog över 2006, haft en fantastisk ökning av reallönerna. Ingen inflation, sänkta skatter och periodvis en starkare krona, har gjort att köpkraften ökat något alldeles enormt. Sådan köpkraftsökningar har vi inte haft sedan sextiotalet. Nu står vi inför en ny avtalsrörelse och som vanligt vill de olika facken ha mer. 

Själv skulle jag vara glad om det blev noll i löneökning, men det kommer väl troligen inte att ske. Om arbetstagarna fortsätter att kräva löneökningar för alla när exportföretagen inte kan kompensera sig genom ökade priser, var kommer detta då att landa?

Den frågan oroar mig mycket. Från fackens sida hävdar man att, om man inte får höjda löner, så minskar köpkraften och konsumtionen kommer att avta. Det blir en negativ spiral och vi kan på sikt hamna i deflation. Jag kan i och för sig förstå den synpunkten, men till slut kommer droppen att urholka stenen. Kassakossan exporten kommer inte att orka. Den solidariska lönepolitiken blir inte längre en bra metod. De som i längden ska betala, det vill säga företagen, som både ska betala löner till medarbetarna, men också skattevägen för offentliganställda, kommer inte att klara av det. 

Sverige är i stort behov av strukturförändringar på flera områden och lönemodellen är en sådan. Löneskillnaderna måste öka och de som framgångsrikt bidrar till resultat ska betalas. Jobb med lägre löner behövs för att få fler i arbete, särskilt nya svenskar. Man måste hitta en modell som bygger på resultat, inte på anställningstid och facklig tillhörighet. LAS behöver liberaliseras för att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Hur modellen ska se ut, vet jag inte, men parterna måste snart komma till en annan ordning annars har vi inga industrijobb kvar i landet.

Företagande stöttar man bättre genom att exempelvis Almi får mandat att ta större risker för att finansiera nya företag än genom styrning från staten via någon samordnare och eller industrikansler. Låt företagen utvecklas genom egen kraft och möjliggör för dem att anställa på flexibla villkor. Stelbentheten på arbetsmarknaden kommer att döda vår industri och vår välfärd.

Jag skulle enkelt kunna räkna hem en flytt av mitt företag till exempelvis Polen eller Baltikum. Med de etableringsstöd som man får och de lönevillkor som finns där, skulle det förmodligen löna sig bra. Jag vill inte det. Vi är många företagare som inte vill det. Frågan är hur länge?
Lennart LarssonÄgare, Oppboga Bruk AB
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/orebro/kassakossan-exporten-kommer-inte-att-orka_625502.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2015-09-04&utm_campaign=nfsn&sid=820989434

Posted by SweDutch