Källor: Risk för elbrist – Sverige saknar beredskap

Källa: nyhetsbrev fPlus 2020.06.17

Sverige löper risk att drabbas av problem med elförsörjningen – men i handlingar där problemen tas upp har Svenska kraftnät raderat väsentlig information om det allvarliga läget, skriver Aftonbladet.

Tidningen har fått ta del av en originalhandling där det står att det finns överhängande risk för nöddrift men i beslutet som Aftonbladet begär ut har viktiga delar strukits. Enligt källor till tidningen ska det bero på att Svenska kraftnät inte har vidtagit åtgärder som myndigheten lovat.

En källa säger att Sverige saknar beredskap för en större störning och att det inte finns en förmåga att starta Sverige igen snabbt om elnätet skulle slockna.

Aftonbladet har sökt Svenska kraftnät som svarar att versionen som tidningen har fått utlämnad är ”det enda och gällande beslutet” men att tidningen ska noterat att datumet på beslutsdokumentet är felaktigt och ska vara 4 juni 2020.

https://www.fplus.se/kallor-risk-for-elbrist-sverige-saknar-beredskap/a/zGan0b?utm_term=fplus_morgonkoll&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=fplus_morgonkoll

Läs också

Posted by SweDutch

Lämna ett svar