”Högre missnöje efter köp av juridiska tjänster jämfört med andra marknader”

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2020.08.13

Missnöjet bland konsumenter av juridiska tjänster är högre jämfört med andra marknader och konsumenten har ofta svårt at skapa sig en överblick inför köpet.

Det visar en rapport från Konsumentverket som konstaterar att misslyckade köp av juridiska tjänster kostade konsumenterna cirka 1,3 miljarder kronor under förra året. Enligt Konsumentverket är juridiska tjänster en av de svåraste marknaderna för konsumenterna.

Orsakerna är flera och det handlar, enligt Konsumentverket, bland annat om att det är svårt för den som köper juridiska tjänster att skapa sig en överblick innan man genomför köpet.

Emotionell stress

En annan bidragande orsak tros vara att konsumenten ofta köper tjänsterna under påverkan av den emotionella stress som kan uppstå vid svåra livssituationer där man behöver juridisk hjälp.

Att varannan konsument köper en juridisk tjänst för första gången gör också att konsumenternas kunskaper ofta är begränsade.

– Vi ser ett högre missnöje efter ett köp av juridiska tjänster jämfört med andra marknader och konsumenterna tycker det är svårt att i efterhand bedöma kostnaden och kvaliteten för en utförd tjänst, säger Alexandra Bergling, utredare på Konsumentverket

Misslyckade köp kostar 1,3 miljarder kronor

Konsumentverket skriver i rapporten att man uppskattar att kostnaden för misslyckade köp av juridiska tjänster årligen kostar konsumenterna 1,3 miljarder kronor.
Med ett misslyckat köp avses ett problem eller missnöje med ett köp där konsumenten anser att de hade anledning att klaga på vad de fick. Det innebär således inte att advokaten eller juristen per automatik har gjort något fel utan bygger helt enkelt på om konsumenten upplevt att det fanns anledning att klaga.

Samtidigt visar rapporten att det finns en stor tillit till de juridiska ombuden och att juristmarknaden står sig bra när det handlar om konsumenternas tilltro till säljaren av tjänsterna.

Konsumentverket ser dock att en ”risk med det höga förtroendet, särskilt i samband med svåra förutsättningar i övrigt, är att konsumenter litar för mycket på de juridiska ombuden och inte kritiskt granskar erbjudanden och resultat”.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hogre-missnoje-efter-kop-av-juridiska-tjanster-jamfort-med-andra-marknader/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar