Här blir hissåkaren onödig

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2015.06.03
Japanska hissar ska framöver utrustas med toa och dricksvatten enligt en förordning från landets regering.

Så sent som i lördags inträffade i Japan en jordbävning med magnituden 7,8 på Richterskalan, och mängder av människor blev kvar i hissar som stannade i schakten.
Enligt nyhetsbyrån Afp har nu företrädare för landets regering och hisstillverkare nu träffats och beslutat att utreda möjligheten att inrätta någon form av toalett i hissarna.
I moderna hissar finns redan utfällbara säten, en service för den allt äldre japanska befolkningen. En möjlighet är att utrusta dessa säten med toalettsits. Andra lösningar skulle kunna vara utvikningsbara toaletter tillverkade i ett material med stor sugförmåga ……
I Japan finns omkring 620000 hissar i offentliga byggnader, 20 procent av dem bara i Tokyo. Regeringen räknar med en större jordbävning i Tokyoregionen inom den kommande tioårsperioden då kanske så många som 17000 personer kommer att bli fast i hissar under kortare eller längre perioder. Så förutom toaletter vill regeringen att hissarna ska utrustas med dricksvattenförråd.
http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article3912798.ece?extcmp=newsletter|15014048|2015-06-09

Posted by SweDutch