Frias från grovt narkotikabrott – trots Encrobevisning

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2021.07.21

Endast ett begränsat antal meddelanden från Encrochat räcker inte för att styrka brott. Med hänsyn till att varken narkotikan eller Encrochat-telefonen har hittats friar därför hovrätten en 34-årig man från grovt narkotikabrott.
Han döms dock för narkotikabrott av normalgraden till nio månaders fängelse.
Ett hovrättsråd ville fastställa tingsrättens dom.

Den 34-årige mannen åtalades och dömdes vid Göteborgs tingsrätt för grovt narkotikabrott till fyra års fängelse.

Genom Encrochat-bevisningen som åklagaren presenterat stod det, enligt tingsrätten, klart att personen bakom det aktuella aliaset bodde i Göteborg och från sin bostad hade utsikt över en specifik gata. Det var vidare utrett att användaren är född 1987, har en yngre dotter i förskoleårder och flertalet andra personliga omständigheter som helt stämde överens med 34-åringen. Användaren bakom aliaset hade därtill vid ett tillfälle skickat en bild på 34-åringens körkort.

Sammantaget var det därmed styrkt att 34-åringen hade använt det aktuella aliaset.

Fick fyra års fängelse

Genom chattkonversationerna var det enligt domstolen bevisat att 34-åringen tillsammans med en annan medtilltalad beslutat att köpa ett kilo kokain, men att det endast var 500 gram som kom att traderas. Det framgick även att 34-åringen varit den som tagit initiativet och föreslagit förvärvet.

Med beaktande av den stora mängden kokain dömdes han i den delen för grovt narkotikabrott. 34-åringen dömdes även för narkotikabrott av normalgraden för att ha innehaft och sålt vidare drygt 130 gram amfetamin. Påföljden bestämdes till fyra års fängelse.

Encrobevisningen räcker inte

Efter att 34-åringen överklagat domen väljer nu Hovrätten för Västra Sverige att fria 34-åringen från det grova narkotikabrottet.
Liksom tingsrätten anser hovrätten inledningsvis att utredningen talar starkt för 34-åringen varit den huvudsakliga brukaren av den aktuella Encrochat-telefonen med det specifika användarnamnet.

Telefonen har dock inte påträffats och det kan enligt domstolen därför inte uteslutas att vissa meddelanden har raderats och att underlaget därför eller av andra skäl inte är fullständigt. Samtidigt har något beslag av narkotika inte heller gjorts, trots husrannsakningar hos 34-åringen och hans anhöriga.

Domstolens majoritet anser inte att ett begränsat antal meddelanden är tillräckligt för en fällande dom och hänvisar till rättsfallet NJA 2003 s. 323. Mannen frias alltså därför från grovt narkotikabrott. Han döms dock för narkotikabrottet och påföljden för detta brott bestäms till nio månaders fängelse.

Ett hovrättsråd var skiljaktig och ville fastställa tingsrättens dom. (Blendow Lexnova)

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/frias-fran-grovt-narkotikabrott-trots-encrobevisning/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210721

Posted by SweDutch

Lämna ett svar