”Ett pappersark kan vara värt miljoner – hög tid att inrätta ett testamentsregister”

Källa: nyhetsbrev DagensJuridik 2019.03.14

DEBATT – av advokaten Thorulf Arwidson

Den sista viljan kan komma till uttryck i ett testamente. I varje fall gäller det viljan kring vad som ska hända med kvarlåtenskapen.

Testators vilja finns efter dödsfallet bara bevarad på ett pappersark som kanske väger 4,4 gram. Pappersarket kan dock vara värt miljoner för den som gynnas av testamentet. Detta förutsätter att testa­men­tet återfinnes efter dödsfallet.

Det är dock inte ovanligt att testamentet inte kommer fram efter dödsfallet. Det kan ha slarvats bort genom att det blivit liggande bland en massa andra papper eller det kan ha ”försvunnit” genom att någon tyckt att det var lämpligt att handlingen inte skulle komma fram.

Själv har jag som advokat företrätt en klient som gått miste om 150 miljoner kronor därför att hans styvmors testamente ”försvann” på ett märkligt sätt. Allt tillföll i stället allmänna arvsfonden och regeringen ville inte låta arvsfonden avstå från arv, trots att det fanns omfattande bevisning som visade testators yttersta vilja.

Som advokat får jag ofta frågan av klienter: Var ska jag förvara mitt testamente? Mitt svar är: På ett säkert ställe och med en kopia på ett ställe där kopian lätt kan återfinnas. På kopian ska det finnas anteckning om var originalet finns.

Men det är inte något bra råd eftersom det ändå finns en risk att originalet inte återfinnes eller att någon som har tillträde den den avlidnes bostad helt enkelt förstör testamentet om innehållet är ogynnsamt. Det är visserligen brottsligt, men upptäcktsrisken är minimal.

Det är ytterst ovanligt att någon åtalas för att ha kastat ett testamente. Men advokater tycks ha uppfattningen att det inte så sällan ändå förkommer att originalhandlingen ”försvinner”.

Att märkliga testamenten förvaras upptejpade under köksskivor är högst ovanligt, men det dokumentet hittades trots allt.

Det är ett elände – detta att det inte finns något bra sätt att förvara testamenten. Om originalet är borta och det bara finns en kopia räddar detta inte situationen. Det är originalet som är bärare av testators ytterst vilja. Värdena kan röra sig om många hundra miljoner kronor.

Vad jag förstår är det numera ovanligt att advokater åtager sig att förvara testamenten och banker gör det inte längre i ”öppet förvar”. Då återstår endast bankfack och några bolag på marknaden som åtager sig att förvara testamenten. Men även dessa sätt att förvara testamenten är inte helt säkra.

Rättstryggheten kräver att det inrättas ett statligt testamentsregister. Dåvarande generaldirektören i Kammarkollegiet, Anders Eriksson, föreslog detta redan år 2005 i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Skatteverket utredde därefter frågan och kom fram till att det finns alla möjligheter att enkelt upprätta ett testamentsregister på samma sätt som det redan finns ett register hos Skatteverket över alla äktenskapsförord. För dessa gäller den ordningen att de måste registreras och de gäller även om originalet skulle förkomma.

Även äktenskapsförord kan ha mycket stor ekonomisk betydelse vid bodelning och efter dödsfall. Skatteverket kom i sin utredning fram till att myndigheten mot en engångsavgift på några hundra kronor skulle kunna hålla ett databaserat register över  testamenten. Sekretessen skulle garanteras.

Förslaget var att registreringen skulle vara frivillig, vilket innebär att testamenten som inte registrerats hos skatteverket på samma sätt som nu ändå skulle vara giltiga. Ett testamentsregister skulle fungera som en service till alla som vill säkerställa att deras testamenten bevaras.

Skatteverkets förslag till register presenterades för justitiedepartementet men sedan har inte något hänt.

I riksdagen har det motionerats i frågan och en justitieminister har förklarat sig vara positiv till förslaget. Det har skrivits debattartiklar i frågan både här på Dagens Juridik och i dagspressen. Vad jag känner till har det inte hörts en enda röst mot förslaget.

Det är rent häpnadsväckande att inte justitiedepartementet har tagit tag i förslaget. Jag är helt säker på att de flesta gärna betalar en engångsavgift på 300 kronor för att vara säkra på att testamentet finns kvar efter döden.

http://www.dagensjuridik.se/2019/03/ett-pappersark-kan-vara-vart-miljoner-hog-tid-att-inratta-ett-testamentsregister?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

1 comment

Motioner om testamenteregister ska ha fått bifall i Riksdagen:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/familjeratt_H601CU7

klicka på ”4 Beslut”, skrolla sedan till: 26. Testamentsregister

hur lång tid kan det dröja inna det blir realitet ?

Lämna ett svar