”En svamp som suger till sig nya personer” – 15 000 i organiserad brottslighet och extremism

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2018.11.12

Över 15 000 personer i Sverige kan kopplas till olika former av organisaerad brottslighet och våldsbejakande extremism. Det visar en ny rapport som Institutet för framtidsstudier har gjort och som bygger på uppgifter från bland annad polisen och Säpo. 

– Rapporten visar ju att vi har en ganska omfattande miljö, det är 15 000 som är mer eller mindre organiserade i någon form av destruktivt eller antisocialt syfte, säger Amir Rostami, sociolog och en av forskarna bakom rapporten till SR.

Institutet för framtidsstudier har tagit del av uppgifter från ett flertal mynidgheter som mynnat ut i en kartläggning av bland annat personernas brottslighet och kontakter med socialtjänsten.

Majoriteten svenskfödda unga män
Både Säkerhetspolisen och Polismyndigheten har lämnat uppgifter om personer som enligt mynidgheterna kan kopplas till våldsbejakande extremism eller organiserad brottslighet.

Dessa uppgifter har sedan samkörts med information från flera andra myndigheter.

Av de personer som ingår i kartläggningen är mer än 90 procent män och nästan 70 procent är födda i Sverige med en medelålder på 26 år.

MC-gäng överrepresenterade
Den största grupperingen är MC-gäng med runt 5 000 personer representerade i kartläggningen, andra framträdande grupperingar är till exempel så kallade ”fotbollsfirmor” och gatugäng.

Antalet personer som kopplas till olika former av våldsbejakande extremism uppgår till cirka 1 600 personer.

– Vi ser ju också att det är väldigt många av de här, dryga hälften av dem, som kommit i kontakt med olika samhällsaktörer. Det kan vara sjukvården, socialtjänsten, det kan vara polisen, så de har ju funnits i våra system i olika sammanhang, säger Amir Rostami, till SR.

– Det gör att kanske en ökad kunskap hos olika samhällsaktörer skulle kunna bidra till att man fångar de här individerna.

Överlappning mellan grupperingarna
Rapporten visar också att det är vanligt förekommande med överlappning mellan de olika organisationerna, där man begår brott tillsammans.

– Vi ser exempelvis att den islamistiska miljön har väldigt kraftig överlappning med den organiserade brottsligheten, säger Amir Rostami till SR.

Han säger att det därför är av stor vikt att rapportens resultat analyseras vidare av olika aktörer.

– För att vi ska komma åt nyrekryteringen så måste vi minska den här miljön, och det kan vi göra på en rad olika sätt. Vi kan inkapacitera individer, vi kan strypa de finansiella intäkterna, men vi behöver också hjälpa dem att lämna den här miljön.

– Har vi den här stora massan så blir det någon form av svamp som suger till sig personer som kanske har en högre benägenhet att söka sig till de här miljöerna. http://www.dagensjuridik.se/2018/11/en-svamp-som-suger-till-sig-nya-personer-15-000-i-organiserad-brottslighet-och-extremism?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar