Bemanningsregler hindrar utrikes födda

Strikta arbetsmarknadsregleringar försvårar för utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden. Av de 59 000 personer som arbetade i bemanningsbranschen 2008 var närmare 10 000 födda utanför Sverige. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Ny svensk forskning tydliggör att jobb inom bemanningsbranschen ofta är en inkörsport till anställning i andra delar i ekonomin, inte minst för utrikes födda och andra grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen erbjuder utrikes födda en möjlighet att gå från arbetslöshet och utanförskap, vidare till andra jobb och integration i samhället.

– Vår analys visar att en lagstiftning om särskilda regler för bemanningstjänster skulle drabba utrikes födda särskilt hårt. Med sådana regleringar skulle flexibiliteten på arbetsmarknaden minska drastiskt. Att införa särlagstiftning för en viss bransch ligger heller inte i linje med den traditionella svenska synen på arbetsmarknadslagstiftningen, nämligen att den ska vara lika för alla branscher, säger Li Jansson, ekonom på Svenskt Näringsliv.

Bemanningsföretag är specialiserade på rekryteringar och kan värdera kunskaper och erfarenheter förvärvade utanför Sverige, vilket kan vara svårt för ett enskilt företag. Bemanningsbranschen har därför en viktig roll när det gäller matchningen på arbetsmarknaden.

– Exempel från Tyskland visar att regleringar av bemanningsföretag är hämmande för jobbtillväxten. Istället för fler regler behöver vi ökad flexibilitet på den svenska arbetsmarknaden. Det skulle gynna utrikes födda och ungdomar, avslutar Li Jansson.

Källa: Svenskt Näringsliv website 2010-04-23

Posted by SweDutch