Arbetslösa ungdomar kan fylla hela Ullevi

Källa: nyhetsbrev Svenskt Näringsliv 2012.04-13
Vart femte rekryteringsförsök misslyckas på grund av att företagen inte hittar den kompetens de behöver. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten oacceptabelt hög.
– Den här mismatchen på arbetsmarknaden är inte acceptabel, säger Svenskt Näringslivs ordförande Kenneth Bengtsson.

– Alltför få unga i Sverige får idag jobb. Samtidigt har företag i nästan alla branscher svårt att hitta rätt kompetens. Mismatchen på arbetsmarknaden är ett stort misslyckande. Vi håller på att tappa en hel generation.

Det sade Svenskt Näringslivs ordförande, Kenneth Bengtsson, när han presenterade organisationens rapport ”Rekryteringsenkät 2012”, med svar från nästan 8 500 företag i hela landet, vid ett besök i Göteborg. Det var också starten på en landsomfattande turné som han ska göra i Sverige under två veckor för att belysa ungdomsaarbetslösheten och företagens rekryteringsproblem. …..Artikeln fortsätter  
Han ska bland annat träffa företagare och rektorer och diskutera hur mötet mellan företagare och unga kan underlättas.

Vårens turné ska styra fram mot Svenskt Näringslivs nästa framtidsmöte, den 14 – 15 maj i Stockholm, som samordnas med Ung Företagsamhets stora nationella mässa.

– Det blir en ordentlig manifestation. Tusentals företagare kommer där att kunna träffa 1 000 ungdomar som vill starta företag, säger Kenneth Bengtsson.

Kenneth Krantz, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västsverige, vittnar om att Västra Götaland är fullt av företag som vill expandera.

– De är motorn i ekonomin, men många lyckas inte rekrytera medarbetare med den kompetens de behöver. För 41 procent av företagen har det lett till att expansion har förhindrats. 34 procent har fått tacka nej till order. Det är dags att på allvar ta itu med de rekryteringshinder som företagen möter.

Det är tre problemställningar som oroar företagen, enligt Kenneth Bengtsson. Kostnadstrycket, det betungande regelverket och kompetensförsörjningen.

Kring den senare frågan förmedlade Kenneth Bengtsson fem slutsatser:

   * Mismatchen yttrar sig i att företagens behov inte matchas av utbildning och erfarenheter ute i samhället. Många företag tvingas skjuta på möjlig expansion.
   * Hinder på arbetsmarknaden gör att det behövs en modernisering av arbetsrätten, utan att för den skull stänga ute ungdomar.
   * Det behövs inte mer utbildning men en mer precis, behovsstyrd och praktisk.
   * Det är inte konstigt om företag väljer att anställa en 40 – 50-åring med mycket erfarenhet istället för en oerfaren ungdom när det skiljer så litet i lönekostnad i vår sammanpressade lönestruktur.
   * Allt färre företag använder Arbetsförmedlingen för att hitta folk. Helt klart förmedlar den alltför få jobb. Företagen väljer andra vägar. Informella kontakter och nätverk blir viktigare.

Kenneth Bengtsson presenterade rekryteringsrapporten vid en presskonferens, som hölls på fotbollsarenan Gamla Ullevi för att illustrera hur stor ungdomsarbetslösheten är. Var och en av de drygt 16 000 sittplatserna motsvarar en arbetslös ungdom bara i Västra Götaland.

Posted by SweDutch