‘Werknemers krijgen steeds meer ruimte voor mantelzorg’

Bron: nieuwsbrief gemeente.nu 28.10.2016

Werknemers krijgen van werkgever steeds meer ruimte voor mantelzorg. Een derde van de organisaties biedt inmiddels extra verlof bovenop de wettelijke mogelijkheden. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 3 jaar geleden.
 
Dit blijkt uit een enquête van Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). Hieruit blijkt dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen op het vlak van (mantel-)zorgverlof en dat verdere verruiming van de wettelijke mogelijkheden onwenselijk is. De wijze waarop werkgevers omgaan met mantelzorgverlof past volgens AWVN in het algemene beeld dat werkgevers en werknemers in onderling overleg knelpunten vrijwel altijd oplossen. 
 
Vergrijzing
Volgens het onderzoek ondervindt de helft van de werkgevers geen organisatorische problemen rond de afstemming van arbeid en zorg. Dat is een toename vergeleken met 2013, toen was het percentage 15 procent. Wel geeft ruim de helft aan de komende jaren juist meer problemen rond de afstemming te verwachten door vergrijzing en door overheidsbezuinigingen …
in de sfeer van zorg.
Twee op de tien werkgevers zag de afgelopen jaren het aantal zorgverlofaanvragen al toenemen en driekwart van de werkgevers zegt in dit verband de komende jaren meer aanvragen voor zorgverlof te verwachten.
 
Extra verlofWerkgevers bieden in de praktijk bijna allemaal (88 procent) een of meerdere bovenwettelijke regelingen om medewerkers in staat te stellen hun werk te combineren met privétaken. Daarbij gaat het om mogelijkheden om de werktijden aan te passen (73 procent van de werkgevers), calamiteitenverlof (73 procent), mantelzorg (33 procent), mogelijkheden om in deeltijd te gaan werken (73 procent), ondersteuning bij kinderopvang (4 procent) en mogelijkheden om extra verlof in te kopen (60 procent).
 
ZiekteverzuimDe belangrijkste redenen voor werkgevers om werknemers te faciliteren op dit vlak zijn werknemerstevredenheid (voor 51 procent van de werkgevers een overweging) en lager ziekteverzuim (36 procent). De Sociaal-Economische Raad meldde recent dat de combinatie van betaald werk en mantelzorg of kinderopvang vaak leidt tot stress en gezondheidsklachten.
http://www.gemeente.nu/Loopbaan/Nieuws/2016/10/Werknemers-krijgen-steeds-meer-ruimte-voor-mantelzorg-2907007W/?cmpid=NLC|gemeente.nu|2016-10-28|[ERROR:%20Expression%20titel%20is%20undefined%20on%20line%205,%20column%20108%20in%20articleTemplate.]

Posted by SweDutch