SweDutch

De Zweedse batterijproducent Northvolt werkt aan een accu voor elektrische auto’s op houtbasis

Bron: nieuwsbrief Business Insider 27.7.2022

Zweedse batterijfabrikant Northvolt ziet kans om bepaalde grondstoffen die nodig zijn voor het maken van batterijen voor elektrische auto’s, uit duurzame bron te halen. In dit geval wil het de anode niet van uit China afkomstig grafiet maken, maar van hout uit Scandinavische bossen.

Vanzelfsprekend kan de anode in een lithium-ion batterij niet zomaar door een plankje worden vervangen. Er zitten wat stappen tussen voordat … Read more...

Posted by SweDutch in Nederlands, 0 comments

Initiatiefvoorstel vermogensbelasting ingediend

Bron: nieuwsbrief Accountancyvanmorgen 15.7.2022

Kort voor het zomerreces is nog een initiatiefvoorstel voor een Wet vermogensbelasting 2024 ingediend. Het voorstel betreft een progressieve belasting op vermogensbestanddelen die niet worden belast in box 1 of box 2 van de inkomstenbelasting, zoals spaargeld, beleggingen, onroerend goed en cryptomunten. Er geldt een vrijstelling voor het eigen huis en voor de eerste honderdduizend euro per persoon. Het voorstel is ingediend door de Kamerleden Nijboer, Read more...

Posted by SweDutch in Nederlands, 0 comments

Zzp-organisatie daagt Staat om ‘oneerlijke’ verdeling coronasteun

Bron: Accountancyvanmorgen 12.7.2022

De Werkvereniging, een platform voor zelfstandig werkenden, heeft de Staat gedagvaard omdat de verschillen tussen coronasteun voor werknemers en zzp’ers oneerlijk zouden zijn. Die laatste groep is door de contactbeperkende maatregelen oneigenlijk en onevenredig zwaarder getroffen dan werkenden in loondienst, vindt de belangenorganisatie. De Staat heeft werkenden in loondienst gecompenseerd op draagkrachtniveau, terwijl zelfstandig werkenden zijn gecompenseerd tot maximaal bijstandsniveau.

De Werkvereniging klaagde de Staat hierover een … Read more...

Posted by SweDutch in Nederlands, 0 comments

OPINIE – Geef de NBA terug aan de accountants

Bron: nieuwsbrief Accountancyvanmorgen 29.6.2022

Volgens Alexander Schippers RA wordt de NBA gedomineerd door niet-accountants. Ten onrechte, vindt hij. ‘Paarsebroekentaal’ is het gevolg, betoogt hij. Hij schreef een open brief aan de beroepsvereniging.

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants is allesbehalve dat. De meerderheid van de leden oefent niet het beroep van accountant uit. Met het binnenhalen van een niet-accountant als voorzitter – een die bovendien oud-Kamerlid van de Partij van de

Read more...
Posted by SweDutch in Nederlands, 0 comments

Hoge Raad: terughoudend zijn met ontzeggen transitievergoeding wegens ernstige verwijtbaarheid

Bron: nieuwsbrief Accountancyvandaag 24.6.22022

De ontslagzaak van een docent bewegingsleer bij een hogeschool in het zuiden van het land is voor de tweede maal bij de Hoge Raad voorgekomen. Dit keer boog het hoogste rechtsorgaan zich over de vraag wanneer het recht op transitievergoeding wegens ernstige verwijtbaarheid komt te vervallen. Het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de hogeschool de wettelijke transitievergoeding moet betalen aan de ontslagen docent blijft in Read more...

Posted by SweDutch in Nederlands, 0 comments