Werkgeversorganisatie AWVN: verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden.

Bron: nieuwsbrief ZIPconomy 1.10.2018

Werkgeversorganisatie vreest gevolgen dalend aantal zelfstandigen zonder AOV.

De AWVN pleit voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Dat idee lanceert de werkgeversorganisatie vandaag op haar jaarcongres in Amsterdam, waar ook minister Koolmees aanwezig zal zijn. Alle werkenden, inclusief zelfstandig ondernemers, in één collectief stelsel dus.

Aanleiding voor dit idee is het groeiend aantal zelfstandigen, volgens TNO 80%, dat geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. AWVN-directeur Harry van de Kraats zegt in Trouw: “De groep werkenden die niet verzekerd is, wordt steeds groter. Ondertussen tikt de tijdbom verder. Willen we dat als Nederland?” Volgens het CBS is het percentage verzekerde zzp’ers aan het dalen.

Zelfstandigen voorlopig weinig enthousiast

De weerstand onder zelfstandigen voor een verplichte verzekering is groot, zo blijkt onder andere uit cijfers van het ZZP-kieskompas, een initiatief van onder andere ZiPconomy. De motieven lopen uiteen. Weerzin tegen de commerciële verzekeringsmaatschappijen speelt daarbij zeker een rol. Een deel van de zzp’ers zet daarom zelf geld opzij om in geval van ziekte of een ongeval het inkomensgat tot aan het pensioen te kunnen opvangen. Maar bijna 30 procent is daar financieel helemaal niet toe in staat, zo rekende het wetenschappelijk instituut SEO Economisch Onderzoek uit voor AWVN.

Bij een collectieve deelname door alle werkenden, wordt de premie voor zelfstandigen vanzelf ‘behapbaar’, stelt Van de Kraats. “Maar het zorgt ook voor een natuurlijke selectie. Zzp’ers die eigenlijk te weinig verdienen om zich ondernemer te kunnen noemen, haken af. Voor hen is deze lagere premie nog steeds te hoog.” Dat zzp’ers, zonder kosten voor die verzekeringen, op prijs kunnen concurreren met werknemers van bijvoorbeeld het klein MKB, een belangrijke achterban van AWVN, is de werkgeversorganisatie een doorn in het oog.

‘Geen taak overheid om ondernemersrisico weg te nemen’

De vakbonden pleiten al langer voor een dergelijke verplichte deelname van zelfstandigen aan het collectief stelsel. Minder blij zullen ze zijn met een idee dat AWVN hieraan koppelt: het verkorten van de doorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar.

PZO kan zich niet vinden in de AWVN-plannen: “Zelfstandig ondernemers moeten zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Zo’n voorziening moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn en ondernemers moeten daarin een bewuste keuze kunnen maken. Het is echter niet de taak van de overheid om ondernemersrisico’s weg te nemen. Dat is de verantwoordelijkheid van de zelfstandig ondernemer” zo zegt de ‘vereniging van, voor en door zelfstandig ondernemers’.

Commissie aan het werk

Het idee van de AWVN zal op korte termijn geen rol spelen in de discussie rond de zelfstandigen. In de coalitie is expliciet afgesproken op dit terrein geen actie te ondernemen. Wel zet minister Koolmees binnenkort een commissie aan het werk om breed te kijken naar de arbeidsmarkt, het sociaal en fiscaal stelsel en de positie van de zelfstandigen daarbinnen. Het idee van één collectief stelsel voor alle werkenden zal vast en zeker door die commissie besproken worden.

Posted by SweDutch

Geef een reactie