Vindparker ger hetare nätter

Källa: NyTeknik nyhetsbrev 20120.05.009
Stora vindparker kan få temperaturen att stiga. Det konstaterar amerikanska forskare som gjort mätningar med satelliter.

Marken kring fyra vindparker i Texas värms upp i en takt som motsvarar 0,72 grader över en tioårsperiod. Detta jämfört med närliggande områden utan vindsnurror. Det visar en grupp amerikanska forskare som använt Nasa-satelliter för att mäta marktemperaturen. Mätningarna gjordes mellan 2003 och 2011 i ett område i Texas där fyra av världens största vindkraftsparker finns.
Markens temperatur sjunker normalt snabbare än lufttemperaturen när solen går ner i Texas. Men forskarna tror att vindturbinerna fungerar som stora fläktar som drar ner varmluft från hög höjd. Det förklarar att uppvärmningen av marken främst sker på natten. Under dagtid …. Artikeln fortsätter
räknade forskargruppen med att se motsatt effekt – en liten nedkylning. Men mätningarna visade i stället på en svag uppvärmning eller ingen märkbar effekt alls.
Att vindkraft får temperaturen att stiga är ironiskt med tanke på att många länder försöker minska den globala uppvärmningen genom att ersätta fossila bränslen med förnyelsebara energikällor som vindkraft. Fast temperaturhöjningen kring vindkraftparkerna ses som en lokal effekt som inte bidrar till någon global trend. Icke desto mindre vill forskarna nu utreda fenomenet noggrannare.
-Vindkraft kommer vara en del av lösningen på klimatförändringar, luftföroreningar och energisäkerhet. Att förstå hur vindparker påverkar omgivningen är nödvändigt för att kunna utveckla effektiva anpassningar som säkerställer att vindkraften är hållbar på lång sikt, säger Somnath Baidya Roy vid University of Illinois, som är en av författarna bakom rapporten.
I dag vet forskarna exempelvis inte om samma effekter uppstår i andra regioner och om uppvärmningen fortsätter över längre tidsperioder.
De nya rönen har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Nature Climate Change.

Posted by SweDutch