Växthuset skjuter i höjden

Källa: NyTeknik nyhetsbrev 2012.02.10

I torsdags togs det första spadtaget till en spektakulär byggnad i Linköping. Målet är att bygga ett 54 meter högt tolvvåningshus där ena sidan rymmer kontor, den andra ett växthus. Syftet är att visa hur odlingar kan flytta in i metropoler i framtiden, en trend som kallas urban agriculture.
-För storstäder som Shanghai kommer det här att vara ett sätt att försörja befolkningen med mat, säger Hans Hassle, vd på Plantagon.
Företaget har patenterat en metod för att odla vertikalt. Från byggnadens tak till botten ringlar sig en gigantisk spiral täckt med odlingslådor. Man kan plantera högst upp och skörda i gatunivå ….. Artikeln fortsätter
tack vare en liten robot som flyttar lådorna nedåt ett snäpp i taget.
Växthuset ska värmas med spillvärme från Tekniska Verken som även bidrar med koldioxid som växterna behöver för fotosyntesen. Vad som ska odlas är inte bestämt ännu.
-Vi ska välja en gröda som går att sälja i Linköping och som även är populär i länder som Kina och Indien, säger Hans Hassle.
Bygget i Linköping har en budget på 200 miljoner kronor, och målet är att det ska vara färdigt redan nästa år. Bland företagets samarbetspartner finns Sweco och Combitech.

Ni har inte bygglov än. Kommentar?
-Det första spadtaget är en symbolisk händelse där vi vill markera att vi kommit förbi planeringsstadiet. Tillsammans med Tekniska Verken är vår ambition att uppföra en demonstrationsanläggning för vertikala odlingssystem. Nu har det första planbeslutet tagits av Linköpings kommun så det är dags att sätta fart, säger Hans Hassle.
Han tog det första spadtaget togs tillsammans med Paul Lindevall, kommunstyrelsens ordförande i Linköping, och Anders Jonasson, vd på Tekniska Verken.

Posted by SweDutch