Världens största snösmältare byggs i Skelleftehamn

Källa: NyTeknik nyhetsbrev 2011-10-05
Inte en vinter till med snökaos, sa Trafikverket och beställde en gigantisk snöröjare av teknikföretaget Railcare i Skelleftehamn. I mitten av november är den klar för att börja röja åt SL i Stockholm.
Snow Removal 700 kommer att bli världens största snösmältare för järnväg – en koloss på flera hundra ton som kan röja 700 meter spår med 10-20 centimeter nyfallen snö på en halvtimme.
Det är bangårdarna i Stockholm som är de mest kritiska för järnvägstrafiken i hela landet och det är där som SR 700 ska hålla växlar och spår rena från snö i vinter.
I första hand ska SR 700 köpra på den stora rangerbangårdarna i Tomteboda, Värtan, Västberga, Södertälje samt i SL:s depåer för pendeltåg och tunnelbana.
Men SR 700 kan också på egen hand ta sig i godstågsfart vart som helst i landet där det uppstår behov.
Ännu finns inte SR 700 annat än på ritbordet och i en …..
fyrsidigt broschyr som distribueras till intresserade på järnvägsmässan Nordic Rail på Elmia i Jönköping som startade i går.
– Just nu är alla delar på väg med båt och lastbil till Skelleftehamn. Vi börjar montera om två veckor och den 15 november ska vi ha den på plats i Stockholm, säger Ulf Marklund, en av de två grundarna till Railcare till Ny Teknik.
De viktigaste komponenterna till SR 700 är nu på väg från leverantörerna Glory Road Solutions i Portugal och Øveraasen i Norge.
Glory Road Solutions är ett kanadesiskt teknikföretag som är världsledande på snösmältare medan norska Øveraasen, som har huvudkontor i Gjøvik mellan Oslo och Lillehammer, är ledande i Europa på snöslungor.
SR 700 är ingen traditionell snöröjare som vräker undan snön från spåren. SR 700 borstar i stället in snön mot mitten av spåret och slungar sedan snön upp i den stora ”smältvagnen” bakom lokföraren.
När snön smält i det uppvärmda smältkaret i den första vagnen och rensats på tyngre partiklar, pumpas vattnet över till en tankvagn som rymmer 50 kubikmeter.
När tankvagnen är full töms den i dagvattensystemet .
– Vi har utvecklat SR 700 i samarbete med Trafikverket utifrån våra existerande, mindre snösmältare SR 100 och SR 300.  Konstruktionen, metoden och patenten är våra, säger Ulf Marklund.
Railcare och Trafikverket har skrivit ett femårigt utveckllingsavtal som är värt 20 miljoner kronor per år.
(http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/jarnvag/article3283228.ece)

Posted by SweDutch