Va, har Sverige krympt?

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2012.03.09
Enligt en ny beräkningsmodell är vårt avlånga land nu 3000 kvadratkilometer mindre, visar ny statistik från SCB.

– Sverige har inte krympt, men ett mer detaljerat underlag samt en annan beräkningsmetod har gett en landareal som är något mindre än tidigare. Landarealen beräknas vara ca 3 000 kvadratkilometer mindre än vid den senaste beräkningen, skriver SCB i ett färskt pressmeddelande.
Totalt är Sverige 528 447 kvadratkilometer stort. 77 procent av Sverige består av land. Resterande utgörs av insjöar och vattendrag, de fyra stora sjöarna och havsvatten.
I de senaste mätningarna är det just sjöarna och vattendragen som blivit större.
Det har kunnat beräknas genom ett nytt sätt att mäta geodata.
Att landytan i Sverige minskar är dock naturligt. Sjöar och vattendrag är föränderligt över tid och påverkas dels genom landhöjning och stranderosion. Men även indämningar,…. Artikeln fortsätter
igenväxning och sjösänkningar har betydelse för förändringen av vattenarealen.
I Norrlandslänen har vattenytorna ökat mest. Det förklaras till viss del att arealerna nu har mätts med en sfärisk metod till skillnad från förra gångens kartesiska.
Den senaste mätningen innebär att Sverige nu har en landareal som beräknas vara cirka 3 000 kvadratkilometer eller 0,7 procent mindre än vid den senaste beräkningen.

 

Posted by SweDutch