Trafikverket får betala miljonböter för sena tåg

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2012.09.07
Från april till och med juli i år var tågen mer än en miljon minuter försenade. Trafikverket var orsaken till merparten av förseningarna och får böta 8,7 miljoner kronor till järnvägsföretagen.

Sedan Trafikverket införde kvalitetsavgifter i april så har mer än tolv miljoner i förseningsavgifter bollats mellan verket och SJ, Green Cargo och de andra person- och godstrafikoperatörerna.
Principen bakom kvalitetsavgifterna är att försenaren ersätter motparten.
Om förseningen beror på fel i infrastrukturen eller misstag från trafikledningen ersätter Trafikverket de drabbade järnvägsföretagen. Men om exempelvis ett tåg river ned en kontaktledning, ersätter järnvägsföretaget Trafikverket.
Det är Trafikverket som kodar varje förseningsorsak och bedömer vilken part som är vållande.
Totalt under april–juli fick järnvägsföretagen betala 3,7 miljoner kronor till Trafikverket, och Trafikverket betalade mer än det dubbla, 8,7 miljoner kronor, till ….Artikeln fortsätter
  järnvägsföretagen.
– Det här är egentligen ganska blygsamma summor. Men vi har valt att börja i liten skala för att få koll på vem som orsakar vad, säger Per-Anders Winge på Trafikverket.
Från och med april till och med juli var tågen enligt Trafikverkets statistik mer än 1 000 000 minuter försenade: persontågen 336 000 minuter och godstågen 741 000 minuter. Punktligheten ligger enligt Trafikverket stadigt över 90 procent.
Regeringen vill i budgetpropositionen öka anslagen till underhåll av järnvägen med 30 procent under en dryg tioårsperiod, vilket är 1,7 miljarder kronor om året.

Posted by SweDutch