Topptalanger ratar Sverige efter kompetensutvisningarna

Källa: Entreprenör 2017.10.06 
KOMPETENSUTVISNING Nyligen kom beskedet att regeringen backar om kompetensutvisningarna. Det glädjer Rafiqul Islam från föreningen WPHA, som företräder arbetskraftsinvandrare i Sverige. Men osäkerheten är fortfarande stor och Sveriges rykte bland topptalangerna är redan fläckat. ”Många ångrar att de inte valde Tyskland, Kanada eller Australien. De råder sina vänner att flytta dit istället för till Sverige då det är för osäkert här”, säger han.
De senaste årens många uppmärksammade fall av kompetensutvisningar har inte varit utan negativa konsekvenser för Sverige. Många av de topptalanger som tvingats lämna landet den senaste tiden har varit här länge. De har skaffat familj, barn, vänner och rotat sig i samhället. Trots det har de utvisats, för fel som inte är deras. Det är orimligt, menar Rafiqul Islam, talesperson för föreningen Work Permit Holders Association (WPHA).

– De flesta har bott i Sverige i minst fem år och integrerat sig i samhället. De har gjort något bra här i Sverige, men någon gång under flera år har ett fel begåtts, fel
som man inte ens kan påverka. Det är inte rättvist att utvisas för sådant. När man har skapat sig ett liv är det tungt att tvingas bort från det, det är svårt att börja om, säger Rafiqul Islam.
Nyligen kom ett väldigt efterlängtat besked: Regeringen backar om kompetensutvisningarna och går på Alliansens motion om förändrade regler. Den innebär att Migrationsverket ska börja se helheten i varje fall och bedöma om utvisning står i proportion till det begångna misstagen. Motionen ger även arbetsgivare möjlighet att rätta till misstag efter att Migrationsverket har upptäckt dem. Förhoppningen är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 december i år.
Men trots de goda nyheterna, så kommer de inte att innebära en omedelbar lättnad. Det återstår allt för många frågetecken, menar Rafiqul Islam, WPHA.

– Vi vet inte vad som kommer att räknas som små misstag och hur Migrationsverket kommer att tillämpa regeländringarna. Vi är fortfarande osäkra, men glada att dörren för diskussioner har öppnats, säger han.
Många av den senaste tidens utvisningar har väckt uppmärksamhet även utanför Sverige. Rafiqul Islam vittnar om att många av WPHA:s medlemmar till och med ångrar att de valde Sverige.
– Många ångrar att de inte valde Tyskland, Kanada eller Australien. De har en stabil, förutsägbar och verklighetsbaserad policy. Många säger åt sina vänner att flytta dit istället för till Sverige, det är för osäkert här, säger han.

Detta bekräftas av Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa. Han har fått det intrycket efter samtal med flera utvisade it-specialister som har hört av sig.
– Ryktet har fått den spridningen att bland annat många it-specialister inte längre ser Sverige som ett rättssäkert land, och att många inte ens söker jobben här längre.
Det är skadligt, både för landet och branschen, menar Fredrik Bergman. Han menar också att detta påverkar Sverigebilden överlag.
– Det är verkligen skadligt, både för vår möjlighet att attrahera välbehövlig kompetens och för individen som råkar illa ut. Det finns en bild av Sverige som ett rättssäkert land. Att den bilden nu riskerar att påverkas är väldigt allvarligt, säger Fredrik Bergman.
Rafiqul Islam vittnar om att många av föreningens medlemmar har börjat oroa sig för de senaste årens utvisningar, och själva söker med ljus och lykta efter felaktigheter i sina egna papper.

– Det är jättemånga som får sina fall granskade, eftersom många har samma typ av problem som nu rapporteras om i media. Många är väldigt rädda för framtiden. Det gör också att man inte vågar uttala sig i media, för att minimera risken att påverka sitt ärende negativt.
Det ser Fredrik Bergman allvarligt på.
– Det är skrämmande att folk inte vågar tala med media på grund av rädsla för repressalier.
WPHA hoppas nu att helhetsbedömningar ska börja användas. Det skulle rädda många arbetskraftsinvandrare från utvisning.
– En helhetsbedömning öppnar möjligheter att granska de misstag som arbetsgivare eller arbetstagare har gjort på grund av kunskapsbrist eller omedvetenhet. Att utvisas för ett misstag som påverkar livet, och som man inte ens kan göra något åt, är inte rimligt, säger Rafiqul Islam.

https://www.entreprenor.se/nyheter/kompetensutvisningarna/topptalanger-ratar-sverige-efter-kompetensutvisningarna_686322.html

Posted by SweDutch