Tog inte läkare i hand – vägrades vård

Källa: DN 2015.04.08
När patienten inte ville ta i hand vägrade läkaren att undersöka henne. Nu dömer Hässleholms tingsrätt vårdgivaren att betala 75.000 kronor för att kvinnan diskriminerats.

Händelsen inträffade den 11 januari 2013 då den muslimska kvinnan tillsammans med sin make och en kvinnlig tolk sökt hjälp hos den privata vårdgivaren Polop i Hässleholm. Kvinnan led av besvär som krävde en undersökning av magsäcken, en så kallad gastroskopi.
Det var när den ansvarige läkaren sträckte fram handen för att hälsa som kvinnan tittade på sin make som bekräftade att hon inte behövde ta i hand. Istället lade hon sin hand på bröstet och bugade lätt i en hälsning.

Vad som sedan hände skiljer sig åt beroende på vilken av parternas redogörelse man läser. Tolkens beskrivning styrker att kvinnan inte ville ta i hand men att läkaren då sagt att ”vi bor i Sverige och här gör vi så”. När kvinnan fortfarande inte tog emot handen lät han kvinnan förstå att hon inte heller skulle få någon vård av honom.
Tingsrätten konstaterar att kvinnans religiösa övertygelse gör att hon inte hälsar på okända personer av annat kön genom att ta i hand. Däremot kunde hon tänka sig att …..
  låta en manlig läkare undersöka henne.
När kvinnan trots det inte tog i hand förklarade läkaren att han inte tänkte undersöka henne, uppger tolken. Och det är också tolkens uppgifter som tingsrätten fäster störst avseende vid.
Mötet slutade med att läkaren istället remitterade kvinnan vidare till en kvinnlig läkare.
Tingsrätten skriver att det är tydligt att läkaren gjort klart för kvinnan att han inte tänkte undersöka henne om hon inte tog honom i hand. Något som är en klar diskriminering. Rätten menar också att undersökningen riskerade att försenas eftersom kvinnan remitterades vidare, något som missgynnade patienten.
Rätten slår fast att kvinnan missgynnats på grund av sin religiösa övertygelse och att det står varje patient fritt om man vill ta en läkare i hand eller inte.
Polop menar att skälet till att undersökningen inte genomfördes var en annan, nämligen att kvinnans make uppträtt aggressivt. Men detta motsägs av tolken som säger att maken blev upprörd för att hans fru inte fick någon behandling men att han inte var aggressiv.
Rätten dömer Polop att betala 75.000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan plus 45.000 kronor i ett så kallat preventionspåslag. Vårdgivaren ska också stå för rättegångskostnaderna.
Polops advokat, Martin Nilsson vid Ramberg Advokater i Malmö, säger till DN att han ännu inte hunnit tala med sin klient och att han därför inte kan säga om domen kommer att överklagas eller inte.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/tog-inte-lakare-i-hand-vagrades-vard/

Posted by SweDutch