”Tanken med den nya arvsförordningen är att förenkla” – nytt regelverk träder i kraft idag

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2015.08.17

Från och med idag gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv kommer nu oftast att prövas i det land där den avlidne bodde och enligt det landets lag. 
Ett arv kan ha internationell anknytning på olika sätt. När en person avlider kan denne ha tillgångar i olika länder och arvingar kan vara bosatta i ett annat land. Den avlidne kan också själv ha bott i ett land som han eller hon inte var medborgare i.

EU:s arvsförordning, som träder i kraft idag, innebär att handläggningen av samtliga arvsfrågor och för hela kvarlåtenskapen samlas till ett land och enbart det landets regler. 
Tillämpas inom EU
Frågor om arv ska enligt förordningen normalt prövas i den avlidnes hemland och enligt det landets lag. Genom testamente kan man dock välja att lagen i det land där man var medborgare vid tidpunkten för valet eller vid… 

sin död ska tillämpas.

– Tidigare kunde komplicerade situationer vid arv med internationell anknytning leda till handläggning i flera länder. Tanken med den nya arvsförordningen är att förenkla, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Arvsförordningens regler tillämpas i alla EU-länder utom Danmark, Storbritannien och Irland. Reglerna gäller oavsett om den internationella anknytningen finns till ett EU-land eller till något annat land. 
Arvsintyg införs
Samtidigt införs ett europeiskt arvsintyg inom EU. Ett sådant intyg kan användas av arvingar och boutredningsmän för att styrka sin ställning, till exempel att man har rätt att få en lagfart eller att avsluta ett bankkonto.

Intyget är inte obligatoriskt men går att ansöka om hos Skatteverket.

– Arvsintyget kan användas till exempel i kontakter med banker och myndigheter i andra EU-länder, säger Ingegerd Widell.
http://www.dagensjuridik.se/2015/08/tanken-med-den-nya-arvsforordningen-ar-att-forenkla-nytt-regelverk-trader-i-kraft-idag?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=unspecified

 

Posted by SweDutch