Syriska flyktingar gav skjuts åt byggföretag

Källa: nyhetsbrev Tidning Näringslivet 2021.05.04

Fler än 20 syriska flyktingar fick jobb på det lilla företaget Flens Byggelement i samband med flyktingkrisen. De flesta är kvar. Nu hoppas vd Daniel Lantz att företagets framgångssaga blir en förebild vad gäller praktiskt integrationsarbete.

– Att sitta hemma utan något att göra var inget för mig. Jag ville jobba och här fick jag en fantastisk chans, säger Wael Mohammad som har arbetat på Flens Byggelement AB sedan sensommaren 2015. Han kom till Sverige från krigets Syrien 2014, har lärt sig svenska riktigt bra och har inga som helst problem med att klara arbetet.

– Jag har snälla och bra arbetskamrater och stortrivs, säger han. Det är också viktigt för honom att göra rätt för sig och tjäna pengar för att kunna försörja sin fru och sina två, snart tre, barn.

– Drömmen är att i framtiden driva ett företag precis som jag gjorde i Syrien, säger Wael Mohammad.

”Har lärt mig hur samhället fungerar”

En av hans arbetskamrater är Moheddin Sati. För sju år sedan flydde han från Syrien, kom till Sverige och fick jobb på Flens Byggelement 2017. – Det är en bra arbetsplats. Vi är som en stor familj. Det spelar ingen roll från vilket land du kommer. Här har jag lärt mig hur samhället fungerar. Nu är Sverige mitt hemland, men jag kommer förstås aldrig att glömma Syrien, säger Moheddin Sati.

Mellan 2015 och 2017 fick totalt 23 syrier sin första svenska arbetslivserfarenhet på Flens Byggelement. Flertalet av dem arbetar fortfarande kvar. – Utan överdrift har vi lyckats väldigt väl med integrationen, men det är ett ständigt pågående arbete, konstaterar vd Daniel Lantz.

Behövde öka produktionen

En viktig drivkraft bakom engagemanget för de syriska flyktingarna var att företagets orderböcker var välfyllda. Man behövde öka produktionen för att komma i nivå med kundernas efterfrågan.

– Vi tillämpade redan då tvåskift och planerade att dessutom införa ett helgskift, men våra sonderingar bland lämpliga personer gav inget resultat. Det var inga som var villiga att ta helgjobb, säger Klas Wahlström, HR-chef på Flens Byggelement.

Nära samarbete med en nyckelperson på Arbetsförmedlingen i Flen fick processen att ta en ny vändning. Det handlade om att tillgodose företagets behov av ytterligare medarbetare genom att hitta arbetslösa som kunde passa in.

SFI viktigt smörjmedel

I början av 2015 fick ett tiotal syrier praktikjobb på Flens Byggelement. En tolk involverades. De flesta kom relativt snabbt in i arbetet. Ett halvår senare erbjöds alla intresserade nystartsjobb. Ungefär samtidigt kom en ny och ungefär lika stor grupp praktikanter.

Företagsförlagd SFI, Svenska För Invandrare, ser Klas Wahlström som ett betydelsefullt smörjmedel i integrationen.

– Två eller tre gånger i veckan kom SFI-läraren hit. Det pågick under tre terminer. Var och en fick en individuellt anpassad utbildning, berättar han. Undan för undan fasades nystartsjobben ut och ersattes av traditionella tillsvidareanställningar. I samband med det försvann förstås lönebidragen till företaget.

Tveksamheten försvann

En del av de tidigare medarbetarna var först något tveksamma till att satsa så intensivt på att lösa kompetensförsörjningen med hjälp av syrier. – Men det tog inte lång tid innan de nya medarbetarna kom in i arbetet och lärde sig rutinerna. Efter ett halvår var de allra flesta självgående och då upphörde tveksamheten, säger Klas Wahlström.

En handfull av syrierna hade en bakgrund som byggare, några hade varit möbelsnickare och de övriga hade helt andra yrkeserfarenheter. – Bakgrunden spelade faktiskt inte så stor roll. Vi har en ganska lättbegriplig produktion med uppdelade arbetsmoment. Det avgörande blev att alla var jättehungriga på att arbeta och visa framfötterna, säger Klas Wahlström.

”Gäller att se till hela människan”

Han pekar på att företaget har valt att ta på sig ett ännu större ansvar än vad arbetsgivare vanligtvis gör. – Det gäller att se till hela människan och ibland hjälpa medarbetarna i privatlivet och med samhällskontakter. Daniel Lantz understryker att integration inte är detsamma som att enbart ge nyanlända ett jobb. – Här ingår också att lära sig hur Sverige fungerar och att förstå den svenska kulturen. Språket är den allra viktigaste faktorn, säger han.

Han hoppas att erfarenheterna från Flens Byggelement ska få spridning till i första hand andra företag i kommunen.

– Vi har kontakter med ett antal bolag i Flen och har ett utmärkt samarbete med kommunen. Hög arbetslöshet och behov av arbetskraft kan bli ett vinnande koncept. Vad jag hoppas på är att Flen kan gå i bräschen för praktiskt integrationsarbete och därigenom sätta vår kommun på kartan, säger Daniel Lantz.

Om företaget

Flens Byggelement har 90 anställda och tillverkar prefabricerade ytterväggar i trä, i stål eller i en kombination av trä och stål. De dominerande kunderna finns bland de större byggaktörerna. Omkring en tredjedel av omsättningen kommer från den norska marknaden.

Orderingången har inte påverkats negativt av pandemin, snarare tvärtom.

– Vi såg en viss försvagning 2020 i jämförelse med 2019. Slutet av förra året blev riktigt positiv och nu 2021 pekar det rejält uppåt, säger vd Daniel Lantz.

https://www.tn.se/arbetsmarknad/darfor-gav-syriska-flyktingar-deras-foretag-skjuts/

Posted by SweDutch

Lämna ett svar