SweDutch

SweDutch är jag, Jef van Adelberg, auktoriserad tolk och översättare på det svenska språket i Nederländerna (btvno. 1014). Tretton år arbetade jag i Sverige. Trots att jag redan under ett stort antal år bor i Nederländerna, fascinerar Sverige fortfarande. 
I Nederländerna arbetar jag bl.a. för polisen, domstolar och näringslivet men får också förfrågningarna från Sverige. Även privatpersoner ber om hjälp. Jag erbjuder mina tjänster såväl i Nederländerna som i Sverige.

Eftersom svenska är ett ”litet” språk har jag tid över att utföra uppdrag såsom att bistå under besök i Holland, att stå på mässor, organisation av besök och desk research. Jag har ett förflutet inom Exportrådet och Visit Sweden.

Förutom att sprida kännedom om mina tjänster, använder jag bloggen att publicera intressanta, roliga och anmärkningsvärda artiklar jag hittar på svenska och nederländska websajter och i nyhetsbrev. Kommentarer och (självskrivna) notiser återspeglar mina tankar och värderingar. Artiklarna är alltid försedda med källa, datum och url och är enligt min åsikt tillåtna att spridas.
 
Nyfiken? Ring mig på +31 6 54 98 44 58 eller skicka ett mail, info@swedutch.com . Min profil finns också på LinkedIn.

Posted by SweDutch