Sverige först med elvägar

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2013.08.07
Sverige ska vara bland de första länderna som provar elvägar i full skala på trafikerade vägar. – Vi vill ha minst två sträckor i drift under 2015, säger Anders Berndtsson på Trafikverket.

– Men, säger han i nästa andetag, det är en lång och krånglig resa dit. Det finns ett nuläge, en bakgrund och en förhoppning. Samt frågan om pengar. – Det som händer nu är att vi bjuder in alla aktörer till en förkommersiell upphandling. De ska få kvalificera sig och visa att de skulle kunna genomföra ett sånt här uppdrag, säger Anders Berndtsson.

Bakgrunden är att Trafikverket inte ser någon annan hållbar lösning på problemet med utsläpp från den tunga fordonstrafiken genom Sverige. Det sker hela tiden förbättringar, men de är för små. Den långväga tunga trafiken går i stabila stråk genom landet, och det gör att en elektrifiering kan ge stora effekter. Samtidigt har teknikerna för elvägar mognat de senaste åren. Det finns induktiv och konduktiv överföring, från luftledningar och från vägbanan.
– Vi har träffat aktörer som pratar om stora möjligheter. Det är ..Artikeln fortsätter
  Scania och Volvo, Alstom, Bombardier, Siemens, Gunnar Asplund och fler ändå. De har hållit på med sina bakgårdstester ett tag. Nu får de visa om de klarar av en autentisk miljö.

Förhoppningen är det bildas konsortier av fordonstillverkare, företag som kan leverera det elektriska systemet,
– Det viktiga för oss är inte vilken teknik man använder, eller vilken vägsträcka man vill elektrifiera, utan att man kommer igång, säger Anders Berndtsson. Det första steget i den förkommersiella upphandlingen ska vara klart i slutet av september. Sedan ska de leverantörer som kvalificerar sig få avtal som först innebär detaljprojektering och sedan byggande av demonstrationsanläggningar.

Och så var det pengarna. Förutom Trafikverket står Vinnova och Energimyndigheten bakom projektet. Där har man i första hand reserverat medel för att stödja bildandet av konsortierna, och utarbetandet av planer.
– Det rör sig om några miljoner, säger Filip Kjellgren på Vinnova.
De stora pengarna behövs sedan, när man ska bygga anläggningarna. Där har Trafikverket föreslagit en planeringsram på 100 miljoner, och Vinnova och Energimyndigheten kan komma att skjuta till mer.
– Men det beror på hur det går med våra budgetar. Och industrin måste bidra med minst lika mycket, säger Anders Berndtsson.
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3739118.ece

Posted by SweDutch