Svenskt dricksvatten ska säkras

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2013.07.18
Bakterier och sjukdomsutbrott på grund av dricksvatten ska förhindras. Regeringen tillsätter en utredning som ska se till att framtidens vattenförsörjning är tryggad.

Under gårdagen presenterades en rapport om att göteborgare riskerar att bli magsjuka efter kraftiga regn, eftersom avloppsledningarna inte klarar av att ta hand om vattenmängderna. En följd blir att dricksvattnet, som tas från från Göta älv, kontamineras.
Nu tillsätter regeringen en utredning som ska förutse framtida hot mot dricksvattenförsörjningen som bland annat klimatförändringarna kan leda till.
– Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och dricksvattenförsörjningen är en viktig förutsättning för att samhället ska fungera. De senaste årens bakterieutbrott i Östersund och Skellefteå visar på hur sårbara våra system kan vara och hur viktigt det är att både kunna förebygga och hantera sådana händelser.   Artikeln fortsätter
Det är därför viktigt att dricksvattenförsörjningen utreds, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.
Krisberedskap, kontrollen av dricksvattnets kvalitet samt kompetensförsörjning hör till de områden som ska skärskådas. Utredningen ska redovisas senast 1 juli 2014.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3731038.ece

Posted by SweDutch