Svensk åklagare får inte förhöra Julian Assange – Ecuador avslår Sveriges begäran

Källa: Dagens Juridik 2016.01.21
Ecuadors riksåklagare avvisar den svenska åklagarens begäran om att få förhöra Julian Assange på landets ambassad i London. De vill i stället att egen personal ska hålla förhöret.

– Vi överväger nu om det påverkar möjligheterna att genomföra utredningsåtgärderna och om vi i så fall ska skicka en förnyad ansökan, säger överåklagare Marianne Ny som är förundersökningsledare i utredningen mot Julian Assange.
Enligt Åklagarmyndigheten har deras begäran avslagits på ”formell grund”. 

Vill ha lista med frågor
I en skrivelse till den svenska Åklagarmyndigheten upplyser riksåklagaren om att Ecuador kommer att utföra utredningsåtgärderna i egen regi och begär därför bland annat en lista på de frågor som den svenska åklagaren vill att den ecuadorianska åklagaren ska ställa.
Som Dagens Juridik tidigare har berättar har ett generellt avtal om rättslig hjälp tecknats mellan Sverige och Ecuador. ….


Storbritanninen har lämnat tillstånd
Skrivelsen om att få förhöra Julian Assange skickades nyligen från det svenska justitiedepartementet till riksåklagarämbetet i Ecuador och Åklagarmyndigheten hade planerat att chefsåklagare Ingrid Isgren tillsammans med en utredare från polisen skulle kunna åka till LOondon för att förhöra Julian Assange på plats.
Storbritannien lämnade i juni tillstånd till utredningsåtgärderna.
http://www.dagensjuridik.se/2016/01/svensk-aklagare-far-inte-forhora-julian-assange-ecuador-avslar-sveriges-begaran?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=unspecified

Posted by SweDutch