Superelnät planeras i Nordsjön

Tio europeiska länder däribland Sverige har tecknat en avsiktsförklaring om att bygga ett samordnat nätverk av elkablar i Nordsjön. Nya förbindelser behövs för att ta hand om utbyggnaden av vindkraft till havs.

Enligt EU kommer vindkraften i Nordsjön att byggas ut till en kapacitet på 150 GW till år 2030. Produktionen på 563 TWh per år kommer att motsvarar 16 procent av elförbrukningen i Europa.

Till 2050 kan vindkraft till havs stå för 46 procent av Europas energibehov, spår EU.

Men hittills har vindkraftsparkerna planerats i varje land för sig. För att samordna både teknik och planering har tio länder, däribland Sverige tecknat en avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding) om att samordna utbyggnaden av nätet i Nordsjön.

Nätverket, som kallas North Sea Grid, ska göra det möjligt att ta hand om vindelen och vid behov lagra den i vattenmagasin i till exempel Norge. Den ska också underlätta handeln med el mellan länderna. Även på land krävs investeringar för att koppla in vindelen på de nationella elnäten.

Avtalet undertecknades i Bryssel i fredags av representanter från Storbritannien, Irland, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland. Luxemburg, Nederländerna, Norge och Sverige.

– Avtalet är inte bindande, utan ska ses som ett första steg. Till en början handlar det om att kartlägga både tekniska och marknadsmässiga förutsättningar för ett samarbete, säger Anna Forsberg, handläggare på Näringsdepartementets energienhet.

Tre olika arbetsgrupper ska bildas för att driva arbetet framåt. Bland annat ska regleringsfrågorna ses över.

Några pengar är ännu inte knutna till projektet men enligt en uppgift i tidskriften Nature handlar det om 20 miljarder euro för byggandet av tusentals kilometer av likströmsförbindelser med tillhörande kraftstationer.

Ett utbyggt elnät i Nordsjön är ett av de prioriterade projekten i den plan som EU lade fram för snart en månad sedan för Europas infrastruktur.

källa: NyTeknik website 2010.12.06

Posted by SweDutch