Studie: Koppling mellan munbakterie och alzheimer

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2019.01.25

Forskare har hittat ytterligare bevis för ett samband mellan en munbakterie och alzheimer. Detta kan öppna upp för nya behandlingar mot demenssjukdomen.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och beräknas vara den femte vanligaste dödsorsaken globalt. Sjukdomen innebär att nervceller förtvinar i ett eller flera områden i hjärnan. Det finns läkemedel som kan mildra sjukdomen, men inga som kan göra den som har drabbats av alzheimer frisk.

Det har tidigare funnits studier som har pekat mot ett samband mellan en bakterie som kan orsaka inflammationer i tandköttet och alzheimer. Nu kommer ytterligare bevis för det finns ett sådant samband, i en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

Detta kan öppna upp för en ny förståelse för alzheimer, och nya behandlingsmetoder, berättar BBC News

Forskarna bakom studien har undersökt prover av hjärnvävnad, ryggmärgsvätska och saliv från både levande och döda patienter. Patienterna har antingen redan fått en alzheimerdiagnos eller misstänkts ha alzheimer.

Munbakterie kan förflytta sig till hjärnan

I hjärnan hos patienter med alzheimer har forskarna hittat en bakterie som de flesta av oss har i munnen, men som hos vissa individer kan orsaka inflammationer i tandköttet och på sikt tandlossning, Porphyromonas gingivalis.

När forskarna har gjort studier på möss har de också kunnat konstatera att bakterien verkligen kan förflytta sig från munnen till hjärnan.

Om bakterien når hjärnan kan den avge ett protein som förstör nervcellerna. Dessutom kan den öka produktionen av beta-amyloid, som finns i förhöjda nivåer hos personer med alzheimer.

Men hos försöksmöss som fick ett läkemedel som blockerar det skadliga proteinet hejdades också förtviningen av nervceller.

Kliniska studier senare i år

Forskarna vill senare i år genomföra kliniska studier, för att se om ett sådant läkemedel kan användas för att behandla alzheimerpatienter.

Professor Tara Sprires-Jones vid UK Dementia Research Institute vid University of Edinburgh välkomnar studien, men tillägger:

– Vi måste dock avvakta den större kliniska studien för att se om detta kan vara till nytta för personer som lever med Alzheimers sjukdom, säger hon till BBC News.

En fråga som inte besvaras är om tandköttssjukdomen kan orsaka alzheimer eller om kopplingen kan bero på att personer med alzheimer har sämre munhygien, så bakterien enklare sprids.

Alzheimers Research UK säger att det är extremt osannolikt att bakterien är den enda orsaken till alzheimer.

https://www.nyteknik.se/innovation/studie-koppling-mellan-munbakterie-och-alzheimer-6945865?source=carma&utm_custom[cm]=381335690,33270&=

Posted by SweDutch

Lämna ett svar