Strandhäll om sjukskatten: Företagens kritik är ensidig

Källa: nyhetsbrev Svenskt Näringsliv 2016.06.27
Regeringen har inga planer på att dra tillbaka sitt förslag om hälsoväxling, berättar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i en intervju med Svenskt Näringsliv. Hon tycker att företagens kritik mot sjukskatten är ensidig. ”Jag måste ta småföretagarnas oro på allvar. Men regeringen måste jämföra problem med problem. Vi måste våga agera”, säger hon.

Sedan det blev känt att regeringen vill förändra sjukförsäkringen i grunden med ett nytt förslag kallat Hälsoväxling har kritiken mot förslaget varit massiv från företagarrörelse, fackföreningar och organisationer som företräder funktionshindrade. Även regeringens egna expertmyndigheter är kritiska i sina remissvar.  Svenskt Näringslivs kampanjsida, Stoppa Strandhälls sjukskatt, har gillats av nära 10 000 personer i dagsläget. Diskussionen på sidan är livlig. Men Strandhäll kallar diskussionen för ensidig.

– Jag kan vara oroad över den ensidighet som en del av arbetsgivarsidan visar när det handlar om att fokusera på förslaget om hälsoväxling och ta den utsträckta handen som jag erbjudit arbetsmarknadens parter. Om parterna tillsammans kan lägga ett förslag som kan ge motsvarande effekt som hälsoväxlingen kan få så är ingen gladare än jag att i det läget gå partsvägen istället, säger hon. …..

Annika Strandhäll vill dock göra det tydligt att regeringen inte har några planer på att dra tillbaka sitt förslag eftersom att sjukskrivningarna ökar samtidigt som att efterfrågan på personal inom offentlig sektor kommer att bli stor under de närmaste åren. Något måste hända menar hon och arbetsgivarna har en viktig roll.

– Att regeringen i det läget skulle sätta sig på händerna och dra tillbaka förslaget när en del av våra expertmyndigheter och andra på arbetsmarknaden är angelägna om att det genomförs, det skulle bli väldigt svårt.

Med förslaget vill regeringen skjuta över kostnaderna för den höga sjukfrånvaron på arbetsgivarna.  Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar kommer förslaget att bli särskilt kostsamt för små företag. Det krävs att ett företag har 25 friska anställda för att verksamheten ska klara av att bära en enda långtidssjukskriven person. 

Vad säger du till alla de småföretag som du träffar och som är oroliga för vilka konsekvenser sjukskatten kommer att föra med sig?
– Småföretagen kommer i någon mån gynnas av sänkningen av arbetsgivaravgiften men vi har också fribeloppet. Men vi är öppna för att diskutera ytterligare åtgärder. Jag måste ta småföretagarnas oro på allvar. Men regeringen måste jämföra problem med problem. Vi måste våga agera, säger Annika Strandhäll.
Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, är mycket besviken på att Strandhäll inte tar till sig av kritiken.
– Det är märkligt att hon inte tar företagens och remissinstansernas massiva kritik på större allvar, säger hon.
–Sjukskatten är ett oförutsägbart, orättvist och skadligt förslag. Det kommer slå hårt mot företag som drabbas av långtidssjukskrivna medarbetare, inte minst de små och medelstora företagen. Det kommer också tvinga företagen att bli mer försiktiga vid rekrytering, särskilt avseende personer med ohälsa i bagaget. Det är obegripligt att regeringen vill gå vidare med ett förslag som både slår mot jobben och som ökar utanförskapet.

Annika Strandhäll bygger sin argumentering på att sjukfrånvaron skjuter i höjden. Men faktum är att den senaste prognosen från Försäkringskassan visar ett trendbrott. I prognosen för utgiftsposten ”Sjukpenning och rehabilitering” för 2016 sänks prognosen med 1,5 miljard kronor. För 2020 sänks prognosen med nästan 5 miljarder kronor, från 49,3 miljarder kronor till 45,4 kronor.
– Alltså har den inbromsning av sjukfrånvaron som Strandhäll efterfrågar redan skett. Det företagen behöver är tidig samverkan och informationsutbyte med vården och Försäkringskassan för att fortsätta sitt arbete med att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga och för att sänka sjukfrånvaron, inte en sjukskatt som skapar nya hinder på arbetsmarknaden, avslutar Catharina Bäck.

Posted by SweDutch