Störst sjukfrånvaro inom vård och omsorg

Källa: nyhetsbrev Svensk Näringsliv 2015.06.29
SOCIALFÖRSÄKRINGHögst sjukfrånvaro i landet har anställda inom vård och omsorg. Men bland de privata vård- och omsorgsföretagen är siffrorna lägre. ”Är man nöjd med sitt arbete kan det påverka”, säger Sabina Joyau på Vårdföretagarna.

Vård och omsorg är fortfarande den sektor som har störst andel sjukskrivna. Det visar nya siffror från Försäkringskassan. Det handlar om yrken som barnskötare, undersköterskor och vårdbiträden. Genomsnittlig sjukfrånvaro för samtliga yrkesgrupper i samhället är 103 sjukfall per tusen anställda. Men för den här gruppen inom offentlig sektor är siffran 171 sjukfall per tusen invånare.

Även yrkesgrupper med längre utbildning inom offentlig sektor som förskolelärare och fritidspedagoger har hög frånvaro. Samma gäller för specialistsjuksköterskor, socialsekreterare och psykologer. Här har det också skett en större ökning under de senaste åren….
Caroline Olsson är chef för arbetslivssektionen på Sveriges Kommuner och Landsting.
Varför är sjukfrånvaron högre i vård- och omsorgsyrkena?
–Det är inte helt enkelt att svara på. Men det har sett ut så här länge. Vi tror att det finns en paradox i detta att jobba med människor. Det är lockande men det är också påfrestande. Det tror vi är grundförklaringen, säger Caroline Olsson.
Hon tror också att en del av förklaringen finns i livspusslet.
–Det är många kvinnor som jobbar inom vård och omsorg och vi vet att kvinnor har ett stort ansvar för andra delar av livet.
Cheferna har en viktig uppgift att upptäcka psykisk ohälsa, anser Caroline Olsson.
–Cheferna behöver utbildning. Det pågår mycket runt om i landets kommuner, alla medlemmar jobbar mycket på det men vi kan säkert göra mycket mer.
Sjukskrivningstal lägre i privat sektor
Branschorganisationen Vårdföretagarna har genom SCB jämfört hur sjukskrivningssiffrorna ser ut inom vård och omsorg mellan offentlig sektor och privata aktörer. Statistiken visar att sjukskrivningstalen är något lägre i den privata sektorn. Enligt statistik från SCB är andelen sjukskrivna inom den offentliga äldreomsorgen 13,2 procent, och endast 11,8 procent för de privatanställda. Motsvarande siffror inom hälsosjukvården 10 procent för offentliganställda och 8,4 procent för privatanställda.
–Sjukskrivningarna är något lägre inom de privata vård- och omsorgsföretagen. Men sjukskrivningstalen är fortfarande höga, säger Sabina Joyau, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.
Hon tror att förklaringarna till de lägre siffrorna bland privata arbetsgivare är flera.
–I flera studier får privata vårdföretag högre betyg av sina medarbetare. Det kan handla om möjligheten att påverka hur arbetsuppgifterna genomförs eller om man hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie tid. Just det här att man är lite mer nöjd med sitt arbete, tror jag är något som kan påverka sjukfrånvaron, säger Sabina Joyau.
Vårdföretagarna arbetar hårt med att försöka påverka den utredning som regeringen tillsatt som utreder regleringen av de privata vård- och omsorgsaktörerna.
–Får vi färre utförare blir det färre arbetsgivare. Det tror vi är negativt. Vi tror att det kan göra skillnad för sjukfrånvaron att det finns flera arbetsgivare att välja mellan när man inte trivs, säger Sabina Joyau.
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/storst-sjukfranvaro-inom-vard-och-omsorg_622127.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2015-11-20&utm_campaign=nfsn&sid=820989434

Posted by SweDutch