Stockholms stad om Ulveaus avtal: det är ingen upphandling

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2021.06.10

Stockholms stad svarar nu på Konkurrensverkets granskning av avtalet med ABBA-Björns bolag Pop House Entertainment Group. Avtalet rör projektet Gasklockan där ABBA-Björn avser att bilda en stor kulturscen.

Konkurrensverket blev tagna på sängen när det framgick bland annat från lokaltidningen Mitti att ABBA-Björns bolag Pop House Entertainment Group och Stockholms stad har tecknat ett avtal om kulturscenen i Gasklockan 2 i Hjorthagen, vilket Dagens Juridik kunde berätta i mitten av april i år.

Konkurrensverket påbörjade en utredning för att närmare granska vad som har skett och ville ha svar från kommunen på en rad frågor. Nu har svaren kommit.

”Ett första viktigt påpekande är att den process som tidningen Mitt i skrivit om och som ni undrar över inte är en upphandling. Det som har skett är att vi har hittat en tänkt hyresgäst till en kommunal lokal, för tecknande av hyresavtal. Stockholms stad avser att hyra ut sin byggnad, inte köpa varor eller tjänster”, skriver Stockholm stad.

Har konkurrensutsatt hyresnivån

Vidare uppger kommunen att man konkurrensutsatte hyresnivån för att försäkra sig om att den hyra som betalas för lokalen är marknadsmässig och inte kunde misstänkas utgöra statsstöd.

Stockholm stad uppger att byggnaden som Stockholms stad äger, som kallas Gasklocka 2, är uppförd 1899 och har högsta kulturvärdesklassning. Den tidigare funktionen för klockan, att lagra gas, finns inte längre kvar. Istället ligger det i Stockholms stads intresse att hitta en ny användning för att på så sätt kunna säkerställa byggnadens bevarande för framtiden. Den verksamhet som nu avses bedrivas i Gasklocka 2 är privat och inte kommunal, uppger kommunen.

Vidare uppger kommunen att förfarandet med konkurrensutsättning av hyran för Gasklocka 2 samråddes med stadens jurister för att säkra att Stockholm stad i hyressättningen inte gynnade någon enskild aktör.

Tog in en extern opartisk konsult

Dessutom tog Stockholm stad in en extern opartisk konsult som tog fram förteckningar över vilka aktörer som är verksamma inom branschen för scenoperatörer i Sverige eller multinationellt i Europa och som ansågs ha förutsättningar att kunna driva en scen av den aktuella storleken.

Stockholm stad uppger att man därefter tog direktkontakt med företagen på förteckningarna och annonserade i branschpress/via branschforum på två olika tidningar/kanaler samt på Stockholms stads hemsida.

”Mitt under processen att konkurrensutsätta hyresnivån kom pandemin. Osäkerhet kring framtida möjligheter att driva en ny scen infann sig hos flera aktörer. I slutändan var det Pophouse Entertainment Group AB (Pophouse) som lämnade ett anbud som uppfyllde Stockholms stads kravnivå”, skriver Stockholm stad.

Ingen har uttryckt missnöje över avtalet

Ett samarbetsavtal tecknades sedan den 9 juli 2020 mellan Pophouse och Stockholms stad.

”Det syftade till att befästa de gemensamma ambitionerna kring samarbete under projektering och avsikten att teckna hyresavtal för lokalen. Samarbetsavtalet i sig har inget direkt värde och är heller inte bindande”, skriver Stockholms stad.

Vidare uppger kommunen att ingen intressent har meddelat missnöje över att Pophouse valdes ut för att få teckna samarbetsavtal.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/stockholms-stad-om-ulveaus-avtal-det-ar-ingen-upphandling/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210610

Posted by SweDutch

Lämna ett svar