Stockholm uppåt i storstadsrankning

Källa: nyhetsbrev Affärsvärlden 2013.06.05
Stockholm klättrar snabbt i konkurrenskraft mot andra storstäder, visar The Economists och storbanken Citis årliga mätning. 

Den svenska huvudstaden bedöms nu vara den åttonde mest konkurrenskraftiga i världen, upp från 13:e plats i fjol.
Totalt ingår 120 städer i rankningen, som bygger på 32 indikatorer som ska avspegla hur väl städerna attraherar kapital, företag, arbetskraft och turister. Förutom nuläget görs en bedömning av hur konkurrenskraften väntas se ut 2025. I Europa anses bara London och Paris ha bättre konkurrenskraft än Stockholm, enligt listan, som toppas av New York.

Enligt rapporten kommer 70 procent av jordens befolkning att leva i städer 2050, jämfört med drygt 50 procent i dag. Städernas befolkningstillväxt skattas till nästan 60 miljoner personer varje år och de står redan i dagsläget för mer än 80 procent av den globala bruttonationalprodukten (BNP).
Storleken i sig spelar ingen större roll, konstaterar författarna till rapporten, och pekar på att såväl Tokyo, med cirka 37 miljoner invånare, som ...Artikeln fortsätter
Zürich, med 1,4 miljoner, står sig väl i konkurrensen.
Befolkningstätheten anses inte heller avgörande, skriver författarna, och pekar bland annat ut Stockholm och Sydney som glesbefolkade städer med god konkurrenskraft.

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3710094.ece

Posted by SweDutch