Spotify kan tvingas välja andra länder – här är kraven på svenska politiker

Källa: nyhetsbrev Arbetsmarknadsnytt 2019.05.08

Kompetenskrisen är akut för Spotify. Om regeringen inte hjälper till kan företaget tvingas att nedprioritera verksamheten i Sverige. ”Det finns en risk att delar av verksamheten kommer att växa i andra länder snarare än i Sverige, framför allt inom forskning och utveckling”, säger Katarina Berg, Chief HR Officer på Spotify, till Arbetsmarknadsnytt.

Inom de närmaste fem åren kommer det att saknas 70 000 programmerare i Sverige, enligt Spotify som har fått allt svårare att hitta rätt kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningsväsendet förmår helt enkelt inte att förse snabbväxaren med rätt kompetens tillräckligt snabbt, berättar Katarina Berg för Arbetsmarknadsnytt.

– Att attrahera unik spetskompetens är alltid svårt och där konkurrerar både vi som företag och Sverige på en global spelplan, säger hon.

Spotify försöker vara en så attraktiv arbetsplats som möjligt, enligt Katarina Berg, och satsar bland annat på att vidareutbilda de anställda för att täcka behovet av kompetens.

 

Katarina Berg, Chief HR Officer på Spotify

– Vi är givetvis måna om att fortsätta växa antalet anställda i Sverige, säger Katarina Berg, men konstaterar samtidigt att de många problemen i Sverige gör att det kanske inte är möjligt.

Foto: Spotify

Vill arbeta med personaloptioner

Personaloptioner är också ett sätt att locka spetstalanger till Spotify. Men de svenska reglerna för just personaloptioner är inte tillräckligt gynnsamma för ett företag som jagar kompetens på en internationell arbetsmarknad.

– För oss är det underligt att det beskattas som inkomst av tjänst och inte som den investering det är. Eftersom vi konkurrerar på en global talangmarknad jämför våra topptalanger våra förmåner med till exempel de som erbjuds i USA där optioner beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på 15–20 procent, och i Tyskland där nivån är 25 procent, säger Katarina Berg.

– I Sverige räknas optioner idag som inkomst av förvärvsarbete och beskattas således med 70 procent. Ett enkelt system med personaloptioner som innefattar alla företag skulle snabbt kunna införas i Sverige. Det som krävs är politisk vilja.

Dyra bostäder

Ytterligare ett problem, som Katarina Berg anser att politikerna måste adressera, är den akuta bostadsbristen. Hon berättar att Sverige, och inte minst Stockholm, har hamnat på efterkälken jämfört med storstäder som London, New York och Singapore som har fler valmöjligheter och bostadslösningar för invånarna.

– Att talanger som flyttar till ett nytt land för arbete förväntas att direkt köpa dyra bostadsrätter på grund av bristen av tillgängliga hyresrätter är inte hållbart i längden, säger hon.

Kompetensbehovet är så pass stort att Spotify kan tvingas se över delar av den svenska verksamheten.

– Vi är givetvis måna om att fortsätta växa antalet anställda i Sverige. Men som en konsekvens av problematiken som vi och många företag upplever idag när det kommer till att attrahera världsledande arbetskraft utomlands, finns risken att delar av verksamheten kommer att växa i andra länder snarare än i Sverige, framför allt inom forskning och utveckling, säger Katarina Berg.

Risker med kompetensutvisningar

Spotify har på senare år också engagerat sig i debatten om de så kallade kompetensutvisningarna. Företaget har haft ett antal anställda som har fått problem när deras uppehållstillstånd ska förlängas.

– Ingen av dem utvisades i slutändan, alla hade ju korrekta arbetsvillkor och hela processen var ganska obegriplig. Det var också oerhört kostsamt för både oss som företag och för de drabbade individerna, säger Katarina Berg.

Några av de anställda valde att lämna Sverige.

– De mådde väldigt dåligt av att leva i ovisshet medan de väntade på besked och det var ett mycket långdraget förlopp, ett och ett halvt år för de värst drabbade. Ett par av dem valde att inte vänta utan lämnade Sverige.

– Detta är ju eftertraktade talanger som enkelt kan ta ett toppjobb någon annanstans när de vill.

Prejudikat har gjort nytta

Katarina Berg anser att ett nytt prejudikat från Migrationsöverdomstolen har gjort stor nytta. Före domen var arbetsgivaren vid en förlängning av ett tillstånd tvungen att visa att den på kronan gav rätt lön enligt kollektivavtal, samt rätt försäkringar. Arbetsgivaren kunde inte rätta till fel i efterhand. Nu ska det räcka med att arbetsgivaren på det stora hela har rätt.

Samtidigt anser hon att regelverket fortfarande är krångligt och skadligt för Sverige som innovationsland.

– Lagen ska skydda individer från att bli utnyttjade av oseriösa arbetsgivare, inte hindra topptalanger från att jobba här. Det måste vara lätt att göra rätt så att varken företag eller individer hamnar i kläm, och så är det inte idag.

Vad skulle ni vilja att politiken vidtog för åtgärder för att sätta stopp för kompetensutvisningarna?

– Förtydliga lagen, förenkla processen, och korta väntetiderna på tillstånd. Det måste vara lätt att göra rätt, och i de fall där man kommer på företag med att utnyttja utländsk arbetskraft på ett otillbörligt sätt är det företaget som ska straffas, inte de drabbade individerna.

https://www.arbetsmarknadsnytt.se/allmanna_nyheter/spotify-kan-tvingas-valja-andra-lander-har-ar-kraven-pa-svenska-p_737228.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2019-05-10&utm_campaign=nfsn

Posted by SweDutch

Lämna ett svar