Söker huliganer med bildanalys

Parallellprogram och flerkärneprocessorer är hjälpmedel för att med bildanalys hitta oönskade personer i stora folkmassor.

Tekniken utvecklas vid institutet för teknik i Karlsruhe, där uppdraget var att snabbt känna igen personer som gjort sig kända för våld på fotbollsmatcher och som inte är önskvärda i publiken. Problemet var att snabba upp de bildanalysprocesser som finns tillgängliga på marknaden idag.
Professor Rainer Stiefelhagen i Karlsruhe anser att problemet med de mycket snabba beräkningarna som behövs när ansikten strömmar förbi kameran är bildanalysprogram som arbetar parallellt. För att få sådana program att arbeta effektivt måste man satsa på processorer med flera kärnor. För att testa tekniken ska medarbetare vid institutet agera ”huliganer” vid ett antal fotbollsmatcher i augusti på den lokala hemmaarenan..
Tanken är att man utifrån testerna ska kunna ta fram en programvara tillsammans med två projektpartner.
Källa: NyTeknik 2011-08-09

Posted by SweDutch