Snart växer Stockholm snabbast

Källa: Svenska Dagbladet 2013.04.23
Stockholm är en av de storstäder där befolkningen ökar snabbast i Europa, enligt en ny rapport. Före 2030 spås Stockholmsregionen ha gått om London och blivit den snabbast växande staden i Västeuropa.
De senaste åren har befolkningsökningen i Stockholm överträffat prognoserna, med i snitt ett Skellefteå som flyttar in varje år. Nu sätter en ny rapport från Stockholms handelskammare fingret på hur extrem ökningen är.
Rapporten slår fast att Stockholmsregionen redan i dag, tillsammans med bland annat London och München, är ett av fem storstadsområden i Västeuropa där befolkningen ökar mest, proportionellt sett.
Om prognoserna slår in kommer Sveriges huvudstad att gå om London och ta förstaplatsen till år 2030.

– Det är en otroligt stark utveckling, även historiskt. Allt mer ekonomisk aktivitet i våra ekonomier fokuseras till storstäderna, och i Sverige är den utvecklingen extra stark, säger Maria Rankka, vd på Stockholms handelskammare.
Huvudstaden väntas under åren fram till 2030 växa dubbelt så snabbt som städer som Zürich och Köpenhamn, och sex gånger snabbare än Paris.
Så har det inte alltid varit. Under 1960-talet blev stockholmarna färre.  Artikeln fortsätter  
Även storstäder som New York och Hamburg har under perioder minskat sin befolkning.
Stockholms län beräknas år 2030 ha en halv miljon fler invånare än i dag, alltså motsvarande hela Stockholms innerstad plus Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten-Liljeholmen.
Och det som handelskammaren ser som extra positivt är att Stockholm, tillsammans med Oslo, London och Bryssel, beräknas ha mer än dubbelt så hög tillväxt i de yrkesverksamma åldrarna, och färre äldre, jämfört med övriga 16 städer i rapporten.
– Det är klart att det är tacksamt, men vi kan inte luta oss tillbaka. Konkurrensen mellan storstadsregionerna kommer att tillta. Det är ett kärt problem att växa, men det ställer krav på en fungerande bostadsmarknad och investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik, säger Maria Rankka.
Hur tror du att det kommer att vara att leva i Stockolm 2030?
– Om man bara ser till de senaste fem åren så har Stockholm blivit mycket mer internationellt, mer dynamiskt och spännande. Om man blickar fram mot 2030 så kommer vi att upplevas mer som en riktig storstad, men fortfarande ha fördelen av att det är effektivt att leva här.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/snart-vaxer-stockholm-snabbast-i-vasteuropa_8112272.svd

Posted by SweDutch